מוצרים
עבור

טפטפות אינטגרליות מווסתות

DripNet PC-דריפנט
טפטפת דריפ-נט טפטפת מווסתת אינטגרלית עם מנגנון ניקוי עצמי מתמשך
DripNet PC AS-דריפנט אלחוזר
טפטפת מווסתת אינטגרלית עם מנגנון ניקוי עצמי מתמשך ומנגנון אל חוזר.
UniRam-RC  יוני-רעם
טפטפת יונירעם גידולי שדה (RC) טפטפת מווסתת אינטגראלית מעולה, עם מנגנון ניקוי עצמי מתמשך
UniRam™AS-יוני-רעם אלחוזר
טפטפת מווסתת אינטגראלית מעולה, עם מנגנון ניקוי עצמי מתמשך ומנגנון אל-חוזר יישומים מתאימה במיוחד לשימוש ביישומים הבאים : מערכות השקיה טמונות. מטעים. חממות.
UniRam™ HCNL-יוניררעם
טפטפת מווסתת אינטגראלית מעולה, עם מנגנון ניקוי עצמי מתמשך ומנגנון אל-נגר (לחץ נעילה גבוה).
UniRam™ CNL - יונירעם
טפטפת מווסתת אינטגראלית מעולה, עם מנגנון ניקוי עצמי מתמשך ומנגנון אל-נגר.(לחץ נעילה נמוך).
Site by mantis.
בחר מדינה
remember