אספסת בטפטוף טמון: 25% -40% יותר יבול(כללי)

מבין הגידולים החקלאיים הנפוצים, אספסת צורכת הכי הרבה מים. צריכת המים 1168 מ"מ) בשנה. עובדה זו בצירוף ) " בגידול עשויה להסתכם ביותר מ 46 פוטנציאל הגידול ביבול היא הסיבה העיקרית לכך שמגדלים מעדיפים טפטוף באספסת. זהו גידול מספוא רב שנתי בעל מערכת שורשים עמוקה שמגדלים בעיקר לצורכי ייצור חציר או ככר למרעה. בהשוואה לגידולי מספוא אחרים, אספסת מגיבה היטב לטפטוף טמון ופוטנציאל הגידול ביבול על כן גבוה מאוד. היתרון העיקרי בהשקיית אספסת בטפטוף הוא שניתן להשקות במהלך וגם מיד לאחר הקציר ובכך לאפשר חידוש צימוח מהיר ואף עלייה של 40% - 25% ביבול.

יתרונות הטפטוף הטמון באספסת:

  • חידוש צימוח מהיר מתחילת ההשקיה במהלך הקציר ומיד אחריו. 
  • מפחית מצבי עקה בגידול ומגביר צימוח פר צמח. 
  • מפחית מרווחים בין הצמחים ובכך מגדיל את מספרם. 
  • פחות עשביה כי פני הקרקע נותרים יבשים. 
  • חיי הצמח ארוכים יותר בזכות ניהול ההשקיה מיטבי שמייצר מערכות שורשים     בריאות יותר.
  • אחידות צימוח משופרת יוצרת מרווחי קציר אחידים, שימור מיטבי וקציר יעיל יותר.

אם כבר יש לך כבר ניסיון בגידולים עונתיים בטפטוף טמון, הרי שהתאמת הטפטוף הטמון לאספסת תהיה כרוכה בשינויים קטנים ולא מהותיים. כמו כן כבר בוודאי הבנת שמקסום יבול בטפטוף מושג ע"י תכנון נכון של השקיה ודישון. תכנון ההשקיה באספסת מעט שונה עקב משכי הגידול הקצרים והקצירים הרבים המתקיימים במהלך העונה.

שמוצו במהלך (P) וזרחן (K) הבדל נוסף טמון בחשיבות הוספת דישון באשלגן ההשקיה להגברת שיעור היבול, איכותו ואורך חייו. למגדלים ללא ניסיון בטפטוף טמון יש כאן הזדמנות מצוינת להגברת יבולים, שכן הם אינם משוחדים ויכולים להתמקד בקבלת יבול גבוה ואיכותי יותר. מכל מקום, להשגת הצלחה מקסימלית מומלץ ליישם מרווחי שלוחה של 1.0 מ' ועומק הטמנה של 30 -20 ס"מ.

עלייה של 25%-40% ביבול בהחלט אפשרית עם טפטוף ללא כל ירידה באיכותו. ניתן להשיג זאת בדרכים הבאות:

1. פחות עקת גידול וצימוח מהיר מחדש לאחר הקציר. חידוש הצימוח המהיר הוא תוצאה של אחידות ההשקיה וניהול השקיה משופר, בעיקר בזמן הייבוש לפני הקציר ובתהליך השיקום שלאחריו. בהשקיה בהצפה משך הזמן ללא השקיה 10 ימים. בקרקעות חוליות – 16 ימים, בעוד שבטפטוף רק 8 – יכול להימשך 12 מספר הימים ללא השקיה אף נמוך יותר.

2. בהשוואה לגידול בהצפה, בטפטוף יש יותר גבעולים לכל ראש ועלים גדולים יותר.

3. יבול גבוה יותר (ב-טון\אקר), גם בחודשי הקיץ החמים. הפחתת העקה בראש הצמח הודות למשטר ההשקיה המשופר מייצרת צימוח וגטטיבי נמרץ ויבול גבוה יותר. העלייה ביבול אינה מורידה מאיכותו משום שהיא נובעת מנמרצות הצימוח הווגטטיבי ולא מצימוח של הגבעול.

4. בטפטוף טמון ניתן להשקות בלוק שלם במהירות ובבת אחת תוך 24 שעות מרגע סילוק החציר, לעומת 5-7 ימים בשיטת ההצפה. אורך חיי גידול פירושו יותר רווח. העובדות מראות שבטפטוף ניתן להגיע לאורך חיים של 1-2 שנים כתוצאה מבריאות טובה יותר של הצמח בזכות משטרי השקיה ודישון נכונים. יתרון נוסף בטמון הוא הפחתת עשביה עקב שמירה על פני קרקע יבשים במהלך ההשקיה, ועל מבנה קרקע משופר. ההרטבה האיטית של הקרקע מותירה את החללים בקרקע פתוחים, מונעת את הידוקה ומבטיחה בכך אוורור מיטבי.

לאיזה החזר ניתן לצפות?

ניהול השקיה עם טפטוף טמון של נטפים מבטיח יבולים גבוהים יותר בפחות מים. החזר ההשקעה תלוי בעיקר בכמות היבול, מחיר האספסת ועלות המים. במרבית המקרים החזר מלא על מערכת הטפטוף הטמון אפשרי תוך שנתיים-שלוש.

איך מטפלים במכרסמים? 

זה לא סוד שסנאי כיס גורמים לאובדן יבול באספסת ואף נזק למערכות הטפטוף הטמון. אלא שבשום גידול אין פתרון קסם לטיפול במכרסמים. המלצתנו היא נקיטת גישה שכבתית לטיפול במכרסמים למזעור הנזק הנגרם ליבול ולמערכות הטפטוף: 

1.בחירת השטח – בחר עבור הגידול שטחים ללא עבר עם בעיות מכרסמים בלתי פתירות. 

2.הכנת השטח –  ע"י קלטור עמוק והפיכת הקרקע לפני השתילה להרס כל המחילות שבהן חיים ושורדים המכרסמים. 

3.טורפים -  הקם מערך הגנה שפועל בשטח לאחר שעות העבודה. מחקר שבוצע בקליפורניה ע"י השרות האמריקני להגנת חיות בר ודגה הראה ירידה ניכרת בפעילות סנאי הכיס לאחר הנחת שובכי ינשופים בכרמים. יש לצפות לתוצאות טובות בנוכחות טורפי לילה אלה באספסת.

4.רעל – הן פיתיונות והן כימיקלים לחיטוי בעשן אפקטיביים לטיפול במוקדי מפתח. בניית מחילות בשולי החלקות עשוי להיות פתרון יעיל בבלימת המכרסמים בדרכם לכיוון החלקות. המלצתנו היא בניית הגנה על שולי כל שטח הגידול בדגש מיוחד על אזורים הסמוכים לגדות נהר, תעלות  ושטחים סמוכים שלהם השפעה אפשרית על שטח הגידול שלכם. 

5.Protec-T TM – מוצר לתחזוקת והגנת שלוחות בשיווק בלעדי של נטפים. בשימוש נכון המוצר דוחה מכרסמים והצלחתו הוכחה אף בסילוק מכרסמים ממחילותיהם ובשטחים שטופלו בו. 

מידע נוסף על טפטוף טמון באספסת ניתן למצוא במקורות הבאים: 

Netafim Alfalfa Website -

www.netafimusa.com/alfalfa

Contact a Netafim USA Dealer -

www.netafimusa.com/agriculture/support/locator

Contact your Local Netafim USA District Sales Manager - www.netafimusa.com/agriculture/team-members

Site by mantis.
בחר מדינה
remember