השקיה מתמשכת תפוח עין זיוון(כללי)

השקיה מתמשכת – תפוח עין זיוון - דו"ח 2012
זיו חריט -אגרונום מרכז הדרכה ופיתוח למטעים וכרמים
מטרות הניסוי
לבחון השפעה של השקיה רציפה , בספיקה נמוכה, על היבול וגודל הפרי בתפוח ('זהוב'). הניסוי מתנהל במתכונת של תצפית משנת - 2009

מבוא
רוב הגידולים בתנאי האקלים בארץ נכנסים לעקת מים לקראת הצהריים בשל קצב קליטת מים הנמוך מקצב אידוים. יש מקום לפיכך למצוא דרכים להקטנת עקה זו. בנוסף זמינות המים בקרקע גבוהה בשלב ההשקיה ותחילת תהליך פיזורם בקרקע לאחר הפסקת השקיה. נראה על פניו שהשקיה במשך צריכת המים ע"י העץ תגדיל את זמינות המים בקרקע ובכך עשויה שיטת השקיה זו לשפר את מצב המים בעץ לאורך היום.
הצורך בחסכון במים שפירים עקב המחסור במים מזה מספר שנים מוביל חקלאים רבים לחיפוש אחר דרכים אשר יובילו להשגת היעד הנ"ל בישראל בפרט ובעולם בכלל.
שיטת ה"השקיה המתמשכת" או ה"השקיה בנפח נמוך" יוצרת אפשרות לחיסכון במים ע"י ייעול מקסימלי של כל טיפה וטיפה . בשיטה זו ניתן להימנע מדליפת מים אל מתחת לבית השורשים ובזבוזם למי התהום ותת הקרקע.
מטרות הניסוי:
לבחון השפעה של השקיה רציפה , בספיקה נמוכה, על היבול וגודל הפרי בתפוח ('זהוב'). הניסוי מתנהל במתכונת של תצפית משנת - 2009 .
תאור המחקר:
המחקר מבוצע בזן 'זהוב' מנטיעת 1995 במטע מסחרי של קיבוץ עין זיוון בבקעת קונטרה (גודל חלקות התצפית כ- 5 דונם כל חלקה).
מרווח הנטיעה: 4X1.5 מטר (167 עצים לדונם). הנטיעה היא בכיוון מזרח מערב. אורך השורה כ – 100 מטר.
קרקע טוף – קלה עד בינונית ועמוקה. המטע מושקה ב'מים שפירים'.
בניסוי שלושה טיפולים : 
  • 'השקיה מתמשכת' בעזרת טפטפת 'דריפנט P.C': 0.317Х0.6Х. (שעור השקיה– 0.5).
  • 'ביקורת נמוכה' בעזרת טפטפת יונירעם' : 0.3 20Х1.0Х.  (שעור השקיה – 0.83). 
  • 'ביקורת מסחרית' בעזרת טפטפת יונירעם' : 0.5. 20Х2.3Х  (שעור השקיה – 1.15).
המערכת הוקמה ונכנסה לעבודה באוגוסט 2009 .
מסקנות:
גם בשנה זו ניתן להגיד, כי טיפול ה'ביקורת הנמוכה' הצטיין בסיכום מכלול המדדים (יבול, גודל פרי, התפלגות גודל ואיכות פרי).
זו שנה רביעית ברציפות שטיפול ה'ביקורת הנמוכה' משיג את היבולים הגבוהים ביותר לעומת השניים האחרים אך למרות זאת לא נפגע בטיפול זה ממוצע גודל הפרי והתפלגות גודל הפרי. אנו נמשיך בתצפית גם בשנה הבאה בכדי לאשש את התוצאות.
 
Site by mantis.
בחר מדינה
remember