מכופפי הבננות-השקיה במים מותפלים(כללי)

מכופפי הבננות – השקיה במים מותפלים
מבוא:
מים שפירים מוגדרים עלפי ההגדרות הבינלאומיות המקובלות כמים בהם ריכוז הכלוריד הוא מתחת ל – 400 מיליגרם לליטר והמוליכות החשמלית נמוכה מ- 2 דצ"ס למטר.מים אלה נחשבים למים באיכות גבוהה והם מיועדים בראש ובראשונה לשתייה. ישנם אינספור נושאים הקשורים להשקיית גידולים, ולכן המונח מים שפירים בכתבה זו, יידון רק בהיבטים החקלאיים שלו, מים מליחים מוגדרים כמים בהם ריכוז הכלוריד נע בין 400 ל- 4,000 מיליגרם לליטר והמוליכות החשמלית של התמיסה (EC) נעה בין 2 ל-17 דצ"ס למטר.

מקרים מסוימים, מים אלה מנוצלים להשקיית גידולים ועמידים למליחות. השימוש במים מליחים להשקיה מלווה בדרך כלל בפגיעה ביבול. מקובל לתאר את הקשר בין היבול לבין המליחות באמצעות מודל מאס והופמן משנת 1977, המתאר ירידה ליניארית ביבול, כאשר המליחות עולה מעל ערך סף כלשהו האופייני לכל גידול. ריכוזי הכלוריד והנתרן במי הכינרת הם כ- 250 וכ-150 מיליגרם לליטר, בהתאמה ולכן הם מוגדרים כמים שפירים. אולם , תכולת הכלוריד והנתרן במים אלו גבוהה בשני סדרי גודל מהרמה הנדרשת לצמחי מטע וירקות. כלוריד חיוני לתהליכי הפוטוסינתזה ולריאקציות אנזימטיות שונות ולכן הוא מוגד כיסוד חיוני לצמחים.
לקריאת המאמר המלא.-קובץ מצורף.
נקודות עיקריות במאמר:
השקיה בטפטוף מביאה להקטנת נפח בית השורשים האפקטיבי ולהצטברות מלחים בשולי האזור המורטב. בנוסף, שימוש במים מליחים עלול להביא לפגיעה עקיפה ביבול בגלל צמצום נפח בית השורשים הפעיל.
30-50 אחוז ממנת המים שניתנה לגידולים חקלאיים שהושקו במי הכינרת נדרשו להדחת מלחים מבית השורשים. וכי הדחה לא מספקת גרמה לפחיתה משמעותית ביבול בגלל הצטברות מלחים.
השילוב של שיפור התפוקה יחד עם חיסכון משמעותי במים עשוי להביא לשיפור בכדאיות הכלכלית של שימוש במים מותפלים להשקיית גידולים חקלאיים
אימוץ האסטרטגיה של סילוק המלחים לפני הגעתם לשדה טומן בחובו סיכוי אמיתי וייחודי למניעת/הקטנת הפגיעה במשאבי הקרקע והמים של מדינת ישראל.

מסקנות המאמר לקצרים בזמן:
שימוש במים מותפלים להשקיה הביא לירידה משמעותית בריכוזי הכלור, הנתרן והמוליכות החשמלית של תמיסת הקרקע.
השקיה במים מותפלים הביאה לחסכון של 30%-40% ממנת ההשקיה בשטח הפתוח ובית הרשת.
העלייה בהולכת הפיוניות ושיפור משק המים והיבול של צמחים שהושקו במים מותפלים בכל מנות ההשקיה מלמדת, כי הפחתת המלחים במי ההשקיה עשויה להביא גם לשיפור ביבול. אנו מניחים, כי השיפור ביבול קשור להשפעה אוסמוטית PER SE. השילוב של שיפור התפוקה יחד עם חיסכון משמעותי במים עשוי להביא לשיפור בכדאיות הכלכלית של שימוש במים מותפלים להשקיית גידולים חקלאיים.
יש מקום לבחינה מעמיקה של חלופת השימוש במים מותפלים להשקיית גידולים חקלאיים ולשלב אפשרות זו בתכנון ארוך הטווח של משק המים הארצי.
 
Site by mantis.
בחר מדינה
remember