שימוש בעופות דורסים במקום חומרי הדברה להשמדת מזיקים(כללי)

מחקר שבוצע הוכיח כי שימוש בעופות דורסים (תנשמות ובזים) הביא לירידה של 50-90 אחוזים בשימוש בכימיקליים רעילים במיוחד.
על פי מדענים ישראליים השימוש בעופות דורסים לצורכי הדברה ביולוגית של מזיקים הביא להפחתה דרמטית בשימוש בחומרי הדברה כימיים על ידי חקלאים.מסיכומי ומסקנות 2014 בפרויקט הארצי (שמתבצע כבר 8 שנים) לשימוש בעופות דורסים לצורכי הדברה ביולוגית, עולה כי הדרישה לאישורים לשימוש בחומרי הדברה כימיים ירדה משמעותית.

במסגרת הפרויקט בראשות ד"ר יוסי לשם מאוניברסיטת תל- אביב, מניחים תיבות קינון בשטחים חקלאיים לעידוד נוכחות של תנשמות ובזים. עד לפני מספר שנים, נחשבה התנשמת לעוף בעל מבע אקספרסיבי במיוחד שמשמך בעיקר את תשומת לבם של חובבי ציפורים.לאחרונה עלו מניותיה בקרב החקלאים לאור היעילות שהוכיחה בהשמדת מכרסמים. בפרויקט מעורבים כמה משרדים ממשלתיים וכן החברה להגנת הטבע בישראל והמרכז הבינלאומי לחקר נדידת הציפורים באוניברסיטת תל-אביב. בשנים האחרונות הצטרפו לפרויקט גם חקלאים ישראליים ופלשתיניים. כ-3000 תיבות קינון הונחו עד כה ברחבי הארץ ובהם מקננים תנשמות ובזים שטורפים כמויות גדולות של מכרסמים משחיתי יבול בהם חולדות, גרבילים ועכברים.

ד"ר יואב מוטורו, אחד המומחים השותפים בפרויקט, השווה את שיעור הדרישה לאישורי שימוש בחומרי הדברה כימיים למספר תיבות הקינון התנשמות שצפיפותן אוכלוסייתן בישראל היא מן הגבוהות בעולם. כאשר השווה בין מספר הדרישות לאישורי שימוש ברוש 80 ( חומר הדברה רעיל במיוחד והיחיד המותר לשימוש בישראל נגד מכרסמים בגידולי שדה ומטעים) למספר תיבות הקינון, גילה מוטרו כי מספר הדרישות לאישורים ירד ב- 50 -90 אחוזים בארבע השנים האחרונות. במהלך אותה תקופה, עלה מספר תיבות הקינון באופן ניכר.

ב2013 נרשמה עלייה בדרישות לאישורים לשימוש ברוש 80 עקב מגפת מכרסמים חסרת תקדים, אך שיעור הדרישה היה עדיין נמוך בהשוואה לתקופה שקדמה לתחילת השימוש בתיבות הקינון. " אם לוקחים בחשבון שהמטרה העיקרית של פרויקט העופות הדורסים הייתה הצגת אלטרנטיבה ביולוגית להדברת מזיקים, ניתן לומר שהיעד הושג בהצלחה מרשימה" כתב מוטורו. עם זאת, יש להמשיך ולפעול לכך שבכימיקלים רעילים יעשה שימוש רק כאשר מוצו כל האפשרויות האחרות.
במסגרת הפרויקט בחן אחד המחקרים 1400 תיבות קינון ומצא ב-22% מהן תנשמות, מחצית התיבות נמצאו ריקות ואילו ביתר נמצאו קינים של בזים ועורבים.
כמעט 80% מהתנשמות הצליחו גדל לפחות גוזל אחד שהצמיח נוצות.
 

Site by mantis.
בחר מדינה
remember