תירס - הנבטת אביב 2010(כללי)

 

סכום תצפיות הנבטת תירס, אביב 2010
גיא רשף, מנהל אגרונומי, נטפים ישראל
רקע
לאחר שנתיים של תצפיות הנבטת תירס מספוא בדו-גדול (זריעות אביב מאוחר על כרב חיטה לתחמיץ), הוחלט לבצע השנה, שתי תצפיות להנבטת תירס בטפטוף. האחת בתירס מתוק כרב שחור באביב המוקדם והשנייה, תירס מספוא בדו-גדול בראשית מאי.
1) תצפית הנבטת תירס מתוק, כרב שחור, עין חרוד מאוחד זריעה: 11.3, זן "רויילטי" (נחשב חזק בהשרשה), עומק זריעה: 4-5 ס"מ. מרווח שורות – 96 ס"מ. 7 זרעים למטר, כרב שחור, אדמה כבדה, מיקום: שלוחת צבאים (ליד כוכב הירדן).
עיבודים
חCORNריש, ארגז מיישר, פתיחת ערוגות. דישון יסוד בסיכות: טריפל פוספאט – 50 ק"ג, 80 ליטר אמוניה, קלטור, החלקה נבטה במלואה, עוד לפני ההשקיה הראשונה, כתוצאה מהרטיבות הקיימת מהגשמים.
טיפולים
א)  20 דונם (12 ערוגותX 1,000 מטרים אורך), ללא הסטה, שלוחה אחת ממורכזת, ציוד "דריפנט" 0.6 ל"ש, מרווח 30 ס"מ (שעור השקיה = 1.03 מ"מ\דונם). 20 הדונמים הללו חולקו לשש ערוגות ברוחב = הידוק ע"י גלגל בייסבול, 6 ערוגות נוספות =  הידוק בייסבול + גלגל טרקטור. בנוסף הייתה חלוקה לאורך: 500 מטרים השקיה רציפה (35+45+30 קוב\דונם, עם 5 שעות הפסקה לסירוגין), 500 מטרים באורך = השקיה בפולסים (15+10+20+25+15+15 קוב, 12 שעות הפסקה בין הפולסים). סה"כ ההנבטה+השרשה הסתיימו ב- 100-105 קוב לדונם.
ב) 70 דונם: "יונירעם" RC, 1 ל"ש, מרווח 50 ס"מ (שעור השקיה = 1.04 מ"מ\דונם). נתנו 15 קוב\דונם בכל צד של הערוגה, פעמיים 15 בכל צד (הנבטה+השרשה), סה"כ 60 קוב לדונם. הסטת 70 דונם נעשתה ע"י חמישה אנשים, בשעה.
נקודות שעלו בתצפית
א) בהנבטה\השרשה ללא הסטה, היה יתרון קל להתפשטות המים לרוחב, ככל שהקרקע הייתה מהודקת יותר (יתרון להידוק צמיג על גבי גלגל הבייסבול).
ב) בהנבטה\השרשה ללא הסטה, היה יתרון קל (10 ס"מ) להתפשטות המים לרוחב, בהשקיה בפולסים.
ג) תיחוח מפריע להתפשטות המים בהשקיה בטפטוף.
ד)סימון ומרכוז השלוחה בערוגה חיוניים להתפשטות סימטרית של המים על פני הערוגה לשם הנבטה בו זמנית של שתי שורות הזריעה. בתירס מתוק, אסור שההפרש בהנבטה בין שתי שורות הזריעה, יעלה על 48 שעות.
 
Site by mantis.
בחר מדינה
remember