אגוזי אדמה - השפעת טיפטוף על צבע הקליפה(כללי)

1מאת:אורן בוכשטב, אברהם זילברמן, מוטי ברק, גיא רשף
רקע: טיפטוף רגיל וטמון נבדק באגוזי אדמה בשנים האחרונות בנגב המערבי (עין השלושה, עלומים, מושבי הנגב) במרכז (עין החורש) ובגליל (יפתח). נושא הצבע לא נבדק באופן מסודר אולם אנשי מקצוע שליוו את הגידול מעידים על שיפור צבע הקליפה במספר מקרים. בכוונתנו לבדוק האם השקיה בטיפטוף רגיל או טמון משפרת את צבע הקליפה בקרקעות בעייתיות באזור יח"מ.
מטרת הניסוי: שיפור צבע הקליפה באמצעות השקיה בטיפטוף.
שיטות וחומרים
הניסוי בוצע בתוך חלקה מסחרית בבארי (תורקי), השקיה בהמטרה., ללא חיטוי.
זן: חנוך.
גידול קודם: גזר.
הכנת קרקע: משתת שתי וערב, ארגז מיישר, סימון, תיחוח * 3 . לאחר הגזר הקרקע הייתה מהודקת מאד והתקבלו ערוגות עם רגבים. במהלך הגידול היה חוסר ברזל כללי בחלקה המסחרית ובחלקת הניסוי.
תאריך זריעה: 11.4, נזרעו שתי שורות בערוגה (רוחב ערוגה: 1.93 מטר), 7 זרעים למטר שורה.
תאריך ניעור: 26.9, בסה"כ 168 ימי גידול.
ניעור: השקיה טכנית של 15 מ"מ ניתנה באמצעות הטיפטוף, שבוע לפני ניעור. לא היו בעיות מיוחדות בזמן הניעור.
בכל הטיפולים בוצע ניעור עם הטיפטוף בשטח, גלילה בוצעה מספר ימים לאחר ניעור.בכל הטיפולים. המנערת עברה מתחת לטיפטוף, והוציאה את השלוחות על פני הקרקע.
טיפולים:
(לבן) טיפטוף מוצנע בעומק 5 ס"מ, שלוחה לשתי שורות (שלוחה לערוגה)
(צהוב) טיפטוף מוצנע בעומק 5 ס"מ, שלוחה לשורה (שתי שלוחות בערוגה)
(כחול) טיפטוף טמון בעומק 20-15 ס"מ, שלוחה לשתי שורות (שלוחה לערוגה)
( אדום) טיפטוף טמון בעומק 20-15 ס"מ, שלוחה לשורה (שתי שלוחות בערוגה)
גודל חלקה: 3 ערוגות * 200 מטר. הצבה של בלוקים באקראי, 4 חזרות.
הצבת הניסוי:
שתי הנבטות, השקיה ראשונה והצנעת קוטלי עשביה בוצעו בהמטרה. בתאריך 20.5 בוצעה הפריסה,
הצנעה לעומק 5 ס"מ, והטמנה לעומק 20-15 ס"מ בטיפול שתי שלוחות לערוגה בוצעה לאחר הפריסה. הטמנה לעומק 20-15 ס"מ בטיפול שלוחה לערוגה בוצעה חודש לאחר הפריסה.
טנסיומטרים: בכל טיפול הוצבו שתי תחנות של טנסיומטרים אלקטרוניים, בעומקים 20, 40, 60 ס"מ. הגששים הוצבו בקוו שורת הצמחים. בנוסף הוצבו שתי תחנות בחלקת ההמטרה.
סדרי השקיה: החלקה הופרדה לשני ראשי השקיה: שלוחה אחת בערוגה, שתי שלוחות בערוגה. כל ראש השקיה הופעל בנפרד, במועדים שונים וכמויות שונות.
השקיה ראשונה למילוי חתך: 60 מ"מ בטיפולי שורה אחת בערוגה, 40 מ"מ בשתי שלוחות בערוגה.
לאחר מכן ניתנו ההשקיות לפי קריאת טנסיומטרים: בשלוחה אחת בערוגה ניתנה השקיה של 30 מ"מ כאשר הגששים בעומק 20 ס"מ הגיעו למתח של 50 סנטיבר.
בשתי שלוחות בערוגה ניתנה השקיה של 20 מ"מ כאשר הגששים בעומק 25 ס"מ הגיעו למתח של 30 סנטיבר.


טבלה מספר 1: כמויות מים וברזל 

                                 כמות מים (מ"מ)                      כמות ברזל (ק"ג לדונם)
שתי שלוחות בערוגה            655                                          2.8

שלוחה אחת בערוגה             680                                          3.2

המטרה                               746                                          3.3

במהלך הניסוי נאספו קריאות טנסיומטרים .
בסיום הגידול נדגם יבול התרמילים: נאספו דגימות מקטע ערוגה באורך 6 מטר. הבדיקות נבדקו בחדר הדיגום בתנובות שדה ומטע בהתאם למדדים המסחריים המקובלים.
בדיקות צבע הקליפה בוצעו במעבדה ביח"מ. הדגימות בוצעו בתנאים אחידים ע"י דוגם אחד.  הציון לכל דוגמה ניתן לפי דוגמה סטנדרטית, מחולקת ל- 4 רמות צבע.
התוצאות נותחו סטטיסטית ברמת מובהקות של 0.05 בג'מפ.

תוצאות קריאות טנסיומטרים (נספח מס' 1): בכל הטיפולים הטנסיומטרים הגיבו יפה להשקיות. בחודש יולי ההשקיות היו בחסר וכתוצאה התגובה בעומק 20 ס"מ לא הייתה מיידית, וניתן לראות התייבשות בעומקים 40, 60 ס"מ. באוגוסט יש יציבות בהשקיות וקצת עודף מים וכתוצאה מכך ירידת מתח מים בעומקים 40, 60 ס"מ. בספט' יש ייבוש ועליית מתח המים בקרקע בכל העומקים.
בטיפטוף טמון שלוחה לערוגה הערכים בכל העומקים גבוהים יחסית ליתר הטיפולים, ועולים לעיתים לערכים גבוהים מהמומלץ.

לקריאה והורדת הקובץ
 

 

Site by mantis.
בחר מדינה
remember