בצל - כמיגציה של קוטלי עשבים השקייה בטפטוף(כללי)

 

רקעonion
בהמשך לתצפית שבצענו ב – 11 לפברואר 2010 שעליה דיווחתי לכם חזרנו לחלקת בצל אפיל ב- 18 לאפריל והזרקנו לשלוחות את קוטלי העשבים הבאים במינונים המפורטים בתוכנית. לצורך התצפית הוחלפה מערכת הטפטוף באתר הניסוי לשלוחות טפטוף שעליהן טפטפות בעלות ספיקה של 1.0 ליטר/שעה כל 30 ס"מ.
ההזרקה בוצעה במזרק רפואי לאחר השקיה במנת מים שיצרה פסי הרטבה ניכרים ולאחר ההזרקה, נמשכה ההשקיה במשך כמחצית השעה לשטיפת הצנרת.
היות ועל כל ערוגת בצל מצויות שתי שלוחות טפטוף בוצעה הזרקה נפרדת לכל אחת מהשלוחות.
לצורך חישוב מנת החומר שניתנה חישבנו כל שלוחה באורך 20 מטר כ - 20 מ"ר.
 
1
סטומפ
500 סמ"ק/ד
 
2
סטומפ
1000
סמ"ק/ד
3
קוורץ
20
סמ"ק/ד
4
היקש
5
קוורץ
40
סמ"ק/ד
6
קוורץ
50
סמ"ק/ד
7
קוורץ
80
סמ"ק/ד
8
גליגן
100
סמ"ק/ד
9
גליגן
200
סמ"ק/ד
 
תזכורת: כזכור לכם בתצפית שהוזרקה בפברואר נצפתה פעילות של קוורץ במנה של 20 סמ"ק לדונם על ירבוזים ולכן נתבקשתי להגביר את המינון של קוטל עשבים זה.
ידוע לי שיש בעיה בריסוס קוורץ על בצל אפיל בחודשי הקיץ, כי מתקבלת הלבנת עלים ואני מקווה שכמיגציה של קוורץ גם בחודש אפריל, לא תפגע בבצל.
Site by mantis.
בחר מדינה
remember