בצל- השפעת ההזנה על היבול(כללי)

UNIONהשפעת הזנה במהלך הגידול על יבול הבצל  נירים 2013


אורן בוכשטב (יח"מ), אלי מרגלית (שה"מ), גיא רשף (נטפים), אלי אורן (דשן גת), אורון שגיא, מרסלו (פינוצ'ו) אוליקי (גד"ש נירים)
רקע
בעונת הניסיונות הקודמת נבדקה השפעת רמות שונות של חנקן (360-600 גרם חנקן צרוף ליום בשיא הצריכה) ויישום זרחן ואשלגן ביישום דרך הטפטוף על יבול הבצל. לא נמצאה השפעה ליישום אשלגן וזרחן . ביישום החנקן נמצאה ירידה ביבול בטיפול ללא חנקן. לא נמצאה השפעה של הגדלת כמויות הדשן החנקתי על יבול הבצל. המסקנה העולה מנתונים אלו שניתן להפחית את כמות החנקן הניתנת במהלך הגידול, ללא פגיעה ביבול.   בעונה הנוכחית בדקנו השפעת רמות שונות של חנקן,
במהלך הגידול, על מנת לכייל את כמות החנקן היומית המדויקת הדרושה לצמח וריכוז החנקן הדרוש לצמח.
הניסוי כלל 4 רמות של חנקן. בוצעו בדיקות קרקע לחנקן במהלך הגידול ובדיקת יבול בסיומו.
צריכת החנקן היומית לכל טיפול חושבה ע"י כמות החנקן היומית שניתנה, והפרש ריכוז החנקן בקרקע
בין שתי בדיקות קרקע.
מטרת הניסוי:
השפעת יישום חנקן בכמויות משתנות, דרך הטפטוף, על יבול הבצל.
שיטות וחומרים
חלקה: נירים, מזרח א. כרב: חיטה. קרקע: לס חולי.
דשן יסוד: 2 קוב קומפוסט + 1 קוב זבל עוף. לא ניתן דשן יסוד אשלגני. ניתן דשן יסוד זרחני: טריפל 12.5 קג"ד.
זריעה בתאריך 4/1 , אסיף בתאריך 30/6.  סה"כ 177 ימי גידול.  זן – אורלנדו.
הכנת החלקה בוצעה כמקובל באזור. לא בוצע חיטוי קרקע. הנבטת הגידול בוצעה בהמטרה, ולאחר נביטה ויישום קוטל העשבים "סטומפ", בוצע מעבר להשקיה בטפטוף. 

ציוד הטפטוף: שתי שלוחות, טפטפת "דריפנט" 1 ל"ש, מרווח טפטפות 30 ס"מ של חברת נטפים. כמות מים במהלך העונה –852 קוב לדונם, כמות חנקן בחלקה המסחרית – 36 ק"ג חנקן צרוף לדונם.
חלקת הניסוי כללה 24 ערוגות באורך 200 מטר. הצבה של בלוקים באקראי 6 חזרות. כל חזרה – ערוגה אחת באורך 200 מטר.
חלקת הניסוי הוצב ראש השקיה  אחד לכל חלקת הניסוי וראש דישון נפרד לכל טיפול. כל ראש דישון כלל מיכל דשן, משאבת דשן (מופעלת חשמל ומפוקדת ע"י מערכת אירינט) ומונה דשן. במהלך ההשקיה כל חלקת הניסוי קיבלה כמות מים זהה בהתאם לכמות המים שניתנה בחלקה המסחרית וכמות דשן בהתאם להגדרת הטיפולים. 

לקריאה והורדת קובץ

Site by mantis.
בחר מדינה
remember