פפריקה מונבטת בטפטוף הדברת עשבים(כללי)

הדpaprikaברת עשבים בפפריקה מונבטת בטפטוף, קיבוץ דביר 2009
רקע

באביב 2006, בצענו בבית קמה (גד"ש שקמה), ניסוי שדה מסודר שבו החדרנו קוטלי עשבים קדם זריעה לפפריקה זרועה למישרין ומונבטת בטפטוף. מצאנו שערבוב טריפלורן לעומק כ – 10 ס"מ בתיחוח – כחודש לפני הזריעה נמצא בררני לפפריקה והדביר מצוין את מרבית עשבי הקיץ. הטיפול היעיל ביותר כמדביר עשבים היה שילוב של טריפלורן משולב עם קומנד, במינון של 100 + 150 סמ"ק לדונם בהתאמה, שעורבבו בתיחוח באותו המועד. היו בניסוי טיפולים יעילים נוספים, שכללו שילובים של קומנד+ צ'לנג', שעורבבו בתיחוח לעומק של כ- 10 ס"מ יום לפני הזריעה.
באביב 2007 טופלו שדות פפריקה רבים בדרום הארץ, בשילוב של טריפלורן + קומנד בהצלחה ניכרת, אך באביב 2008, נצפו בעת ההצצה עיכובים בהצצה ובהתפתחות הראשונית של הגידול.
בסיור שערכנו בשדות שנפגעו, התרשמנו שהנזק שנגרם לגידול קשור בתגובתו לטריפלורן ולכן חזרנו  בשנת 2009 לבדוק את נושא תגובת פפריקה למינונים שונים של טריפלורן – קדם זריעה וכן ביקשנו לבדוק בניסוי גם שיטת ערבוב שטחית של התערובת קומנד+ צ'לנג' – סמוך לפני הזריעה.

שיטות וחומרים
הניסוי בוצע בקרקע לס כבד עם מעל 22% חרסית – בשדות קיבוץ דביר, על כרב חיטה לגרגרים.
השדה זובל בסתיו ב3 מ,ק קומפוסט מעורב בזבל עופות ועובד במשתת. לאחר המישתות בוצעה החלקה וסומנו ערוגות ברוחב 1.93 מ'. לאחר הגשם עובד כל השדה בתיחוח לעומק כ- 15 ס"מ והערוגות עוגלו במעגלה חלקה.
חלקת הניסוי נקבעה בתוך חלקת תצפית של הנבטה בטפטוף וכללה את הטיפולים בקוטלי עשבים שרוססו ועורבבו בקרקע באופן מכאני בשני מועדים:
תערובות קוטלי עשבים שכללו טריפלורן + קומנד, שרוססו ב-8 למרץ 2009 ועורבבו בתיחוח לעומק של כ – 10 ס"מ.
תערובת של קוטלי העשבים צ'לנג' + קומנד, שרוססו ב- 5 לאפריל ועורבבו במשדדת "רוטרי – או", לעומק של כ- 5 ס"מ.
יתרת השטח שהונבט בטפטוף רוססה ב- 6 לאפריל במרסס משקי וקיבלה ערבוב כנ"ל במשדדת "רוטרי- או" וביחד עם ערוגות הניסוי, נזרעו ב-7 לאפריל, קיבלו הידוק במעגלה והונבטו בהשקיית טפטוף ב- 8  ו- 9 לאפריל באמצעות השקיות טפטוף של 20 מ"ק לדונם בכל יום.
ב- 13 לאפריל אובחנה תפיחה מלאה של זרעי הפפריקה, אך עקב הזריעה השטחית והתייבשות שכבת הקרקע העליונה הוחלט על השקיית טפטוף נוספת.
החלקה שהונבטה בטפטוף נכללה בגוש פפריקה גדול יותר שהונבט בהמטרה, לאחר זריעה וריסוס בקומנד + צ'לנג' במינון של 100 + 110 סמ"ק לדונם בהתאמה.
הניסוי נערך בתוכנית של "גושים באקראי" על ארבע ערוגות (=חזרות) לסירוגין , שבודדו ב- 5 ערוגות שוליים. כל חלקה השתרעה על ערוגה באורך 10 מ'. 
ב- 10 למאי בוצע ריסוס מכוון– מוגן על חלקות ההיקש, בקוטל העשבים בסטה בריכוז של 1.5% בין שורות הפפריקה. הריסוס בוצע ביד בעזרת פומית T.JET Eמוגנת במשפך פלסטי שהוחזק סמוך לגובה פני הקרקע.
כמו כן בוצעה ב-10 למאי ב- 5 ערוגות השוליים של הניסוי כמיגציה של קוטל העשבים קומנד במינון של 100 סמ"ק לדונם. ההזרקה בוצעה במזרק רפואי לתוך כל אחת משתי שלוחות הטפטוף שהיו על כל ערוגה. ההזרקה ניתנה לאחר השקיה של כ-5 שעות ולאחריה נמשכה ההשקיה עוד שעות אחדות. 

תוצאות
למרות פרישת שלוחות ללא עיגון בחריץ על הערוגה, נתקבלה הצצת פפריקה טובה למדי בשטח המטופטף. בהתאם לחוות הדעת של המגדל: "ההנבטה בטפטוף הייתה מוצלחת, לא פחות מזו שבהמטרה !! (למרות מיקום לא מושלם של שלוחיות הטפטוף) מעבר לכך- התפתחות צמחי הפפריקה בתנאי הנבטה כאלה היא טובה ומהירה  מאשר של אלו המומטרים".
ובהמשך לפי המגדל: "בעונה האחרונה ניכר ההבדל בפרמטר נוסף – עומק הרטבה טוב אשר נוצר מהשקיות ההנבטה של הטפטוף, לעומת חוסר בחלקה המומטרת (עקב החורף השחון במיוחד).
צמחי החלקה המטופטפת הגיעו למצב פריחה כאשר הם חיוניים להפליא לעומת אילו המומטרים, אשר עברו עקת יובש חזקה".
 

לקריאת  והורדת קובץ

Site by mantis.
בחר מדינה
remember