אבטיח בכיר - קוטלי עשבים קדם שתיה והפעלתם במערכת הטפטוף(כללי)

 

יישום קוטלי עשבים קדם שתילה והפעלתם בטפטוף באבטיח בכיר
חוות עדן 2010- 2009
יפתח גלעדי, אברהם גלבוע, שמעון לחיאני, מחמוד זועבי, שאול גרף, ישעיהו קליפלד, ואברהם גמליאל  שה"מ.  מו"פ בית שאן, חוות עדן. מו"פ צפון,  נטפים.  המכון להנדסה חקלאית.kleifeld@netvision.net.il
בmeloneעמק הירדן ובעמק המעיינות מגדלים כ-3000 דונם אבטיחי אביב במנהרות נמוכות. הכנת הערוגות מתבצעת בנובמבר- דצמבר ועל גביהן מרססים לפני השתילה קוטלי עשבים שאריתיים המוחדרים לקרקע בגשם או המטרה לפני פרישת הטפטוף ויריעות החיפוי. הצענו לבחון החדרת קוטלי עשבים באמצעות תיחוח שטחי ולאחר מכן הפעלתם בהשקיה בטפטוף בספיקה נמוכה (טפטפות שספיקתן 0.6 ליטר לשעה, בהצבה כל 30 ס"מ). הניסויים נערכו בחוות עדן בקרקע בינונית אפורה של עמק המעיינות. הניסוי הראשון הוצב במחצית דצמבר וכלל את קוטלי העשבים: אוקסיפלורפן (גול 238 גרם בליטר) במינון של 50 ו- 75 גרם לדונם, אוקסדיארג’יל (ראפט 400 גרם בליטר) במינון 60 ו- 90 גרם לדונם ובנפלורלין (בנפקס 180 גרם בליטר) במינון של 180 גרם לדונם, שרוססו במרסס ניסיוני בנפח 20 ליטר לדונם ועורבבו במתחחת לעומק של כ- 5 ס"מ. מיד לאחר התיחוח נפרשו שלוחות הטפטוף – שלוחה לערוגה ולאחריהן יריעות החיפוי. ניתנה השקיית טפטוף בנפח של 30 מ"ק מים לדונם. ב-19 לינואר נשתלו בכל חלקת ניסוי 8 שתילי תבנית של אבטיח מהזן "1262" (בעומד של 433 שתילים לדונם); בין השתיל ה-4 וה-5 נשתל שתיל מהזן המפרה "קרימסון" כל טיפול חזר ב- 6 חזרות.
בחלקות ההיקש נמצא שיבוש קל – בינוני בעשבי חורף ואביב ובחלקות שטופלו בקוטלי עשבים נמצא שיבוש נמוך יותר. התפתחות האבטיחים הייתה תקינה בהחלט ולא אובחנו במהלך הגידול סימני נזק כל שהם. גם יבולי הטיפולים השונים היו דומים במשקל ובאיכות. בחורף 2010 חזרנו על הניסוי במתכונת דומה ללא הטיפול בבנפלורלין, אך לפני התיחוח נזרעו בערוגות זרעי תלתן ולפתית. החלקות שטופלו בקוטלי עשבים נמצאו נקיות יחסית לעומת השיבוש בחלקות ההיקש. גם ב-2010 לא נמצאו פגיעות בקליטה והתפתחות האבטיחים; משקל היבול והתפלגות הגדלים של האבטיחים נמצאו דומים ללא הבדל מובהק ביניהם ובין ההיקש. תוצאות הניסויים מצביעות על האפשרות ליישם את קוטלי העשבים אוקסיפלורפן או אוקסדיארגיל ביישום קדם שתילה, להחדירם לקרקע בתיחוח שטחי ולהפחית את השיבוש בעשבים מתחת ליריעות החיפוי מבלי להזדקק להשקיית המטרה להפעלתם.

 

 

Site by mantis.
בחר מדינה
remember