גזר קיץ - הנבטה בטפטוף(כללי)

דו"ח תצפית הנבטת גזר קיץ בטפטוף ינואר 2008 נגב מערבי

נתונים להלן נתוני החלקות:

 סעד עין השלושה סופה
סוג קרקע לס כבד לס חולי חול
תאריך זריעה 17.7 23.7 1.8
זן קונצ'רטו דורדון קונצ'רטו
רוחב ערוגה 1.8 מ' ברוטו, 1.25 רוחב נטו 1.93 ברוטו, 1.4 רוחב נטו 1.93 ברוטו, 1.4 רוחב נטו
מספר שורות זריעה שלוש ארבע ארבע
גודל החלקה שמונה דונם
מספר שלוחות שלוש
סוג ציוד דריפנט, 0.6 ל"ש, מרווח 25 ס"מ, אורך שלוחה כמאתיים מטר
מעגלה אחרי זריעה כן לא כן
השקיית הרוויה לא כן כן
 השקיה שבוע ראשון 3 פעמים X 2 קוב\ד'\יום 4 פעמים X 1.5 קוב\ד'\יום 5 פעמים X 1.5 קוב\ד'\יום
השקיה שבוע שני 4 פעמים X 1.5 קוב\ד'\יום 5 פעמים X 1.5 קוב\ד'\יום 6 פעמים X 2 קוב\ד'\יום
השקיה שבוע שלישי 5 פעמים X 1.5 קוב\ד'\יום 5 פעמים X 1.5 קוב\ד'\יום 6 פעמים X 2 קוב\ד'\יום 
שלושת חלקות ההנבטה בטפטוף, עמדו בתוך שדות גזר גדולים (65-120 דונם), בהם הונבט וגדל הגזר בהמטרה (זנים שונים: פרסטו, דורדון וקונצ'רטו). בעין השלושה, השדה המסחרי הונבט בהמטרה וגדל בטפטוף. בסעד נפרס הטפטוף על או בצמוד לפסי הזריעה. בעין השלושה ובסופה, הונחו השלוחות בין כל שני פסי זריעה. בשלושת החלקות נמתחו השלוחות וקובעו לקרקע בקצוות.
כאמור החלקות נזרעו החל מאמצע יולי ועד לתחילת אוגוסט, במזג אוויר חם ויבש. אמצע יולי, התאפיין בחם של 35-38 מ"צ ולחות יחסית נמוכה.
בכל החלקות, הייתה סגירה מוחלטת של פס ההרטבה בין הטפטפות, כבר במנות מים קטנות (עד 15 קוב\דונם). בסעד הייתה הרטבה מוחלטת של כל רוחב הערוגה אליה הגענו לאחר שלושה ימים של השקיה כמפורט בטבלה, למרות שלא ניתנה השקיה להרווית החתך . בעין השלושה, לא ביצעו מעגלה לאחר הזריעה מאחר ובגלל טעות בבניית הערוגה, לאחר מעגלה, לא היה נותר מרווח גובה לקומביין, מפני הקרקע, לאסיף. עובדה זו, הקשתה על תנועת המים הרוחבית ונוצרה בעיה עם סגירת ההרטבה לרוחב הערוגה. בקרקע החולית בסופה, היה כיסוי לרוחב של כ- 90% ולא נוצרה הרטבה מלאה של כל רוחב הערוגה. בתמונה: הרטבה כמעט מלאה של הערוגה בסופה.
 

 

 
סעד
עין השלושה
סופה
סוג קרקע
לס כבד
לס חולי
חול
תאריך זריעה
17.7
23.7
1.8
זן
קונצ'רטו
דורדון
קונצ'רטו
רוחב ערוגה
1.8 מ' ברוטו, 1.25 רוחב נטו
1.93 ברוטו, 1.4 רוחב נטו
1.93 ברוטו, 1.4 רוחב נטו
מספר שורות זריעה
שלוש
ארבע
ארבע
גודל החלקה
שמונה דונם
מספר שלוחות
שלוש
סוג ציוד
דריפנט, 0.6 ל"ש, מרווח 25 ס"מ, אורך שלוחה כמאתיים מטר
מעגלה אחרי זריעה
כן
לא
כן
השקיית הרוויה
לא
כן
כן
 השקיה שבוע ראשון
3 פעמים X 2 קוב\ד'\יום
4 פעמים X 1.5 קוב\ד'\יום
5 פעמים X 1.5 קוב\ד'\יום
השקיה שבוע שני
4 פעמים X 1.5 קוב\ד'\יום
5 פעמים X 1.5 קוב\ד'\יום
6 פעמים X 2 קוב\ד'\יום
השקיה שבוע שלישי
5 פעמים X 1.5 קוב\ד'\יום
5 פעמים X 1.5 קוב\ד'\יום
6 פעמים X 2 קוב\ד'\יום

לקריאה והורדת קובץ

Site by mantis.
בחר מדינה
remember