עגבניות לתעשייה - השפעת השקייה וכמות המים על הייבול והאיכות(כללי)

2עין חרוד מאוחד אביב 2006
משה זלזני, אלי ורד, עודד בימקא- נטפים
הלל מנור- ש.ה.ם
אופיר בשור- עין חרוד מאוחד
מבוא
מטרתו של ניסוי זה היא בדיקת ההשפעות על היבול והאיכות של העגבניות כתוצאה מהורדת שעור ההשקיה (על ידי הורדת ספיקת הטפטפת מ 1.6 ל 0.6 ל/ש), הארכת משך ההשקיה, שינוי האינטרוול שבין ההשקיות (מפעמיים בשבוע ליומי) וצמצום מנת המים הכללית הניתנת לגידול (80% מהמקובל).
בניסוי מקדים שנערך בשנת 2005 בעין חרוד מאוחד ניתן היה להתרשם כי הארכת משך ההשקיה שלוותה בצמצום מנת המים הביא לתוצאה שלא נפלה מההשקיה המקובלת.
בבסיס השינויים הנבדקים בניסוי זה עומדת ההנחה כי על ידי הארכת משך ההשקיה בהשקיה יומיומית ניתן להגיע לניצול מיטבי של המים ויסודות ההזנה הנמצאים בשכבות העליונות של הקרקע אשר הינן מאווררות יותר ויחס אויר/ מים בהן הוא טוב יותר ועל כן מערכת השורשים נדרשת להשקיע פחות אנרגיה בהגעה לאותם יסודות הזנה על חשבון בנית הצמח ויצירת היבול.
ממגוון עבודות שנעשו בנושא של השקיה מתמשכת אנו רואים כי היא מתאפיינת באופיין התפשטות מים רוחבי, מתח מים רפה בשכבות העליונות, יחסי אויר-מים מיטביים בשכבות הקרקע העליונות וריכוז וצפיפות של מערכת השורשים באותן שכבות עליונות. ברוב המקרים הביאה הסיטואציה של ההשקיה המתמשכת למצב של העדר עקה בשלבי הגידול השונים ויכולת בקרה והשפעה מיטבית על המתרחש בסביבת בית השורשים האפקטיבית.

שיטות וחומרים
הניסוי הועמד בחלקת עגבניות לתעשייה של קיבוץ עין חרוד מאוחד. הזן בחלקת הניסוי(ובחלקה המסחרית) היה H 9780 (חברת הזרעים Heinz). החלקה נשתלה בתאריך ה 15.3.2006 ונקטפה ב 9.7.2006. החלקה הוקלטה בטפטוף ודושנה בדומה לחלקה המסחרית (קומפוסט לפני הגידול ו 20 יחידות חנקן במהלך הגידול). החלקה טופלה כנגד מזיקים, מחלות ועשביה באופן זהה לחלקה המסחרית.
חלקת הניסוי הועמדה במתכונת של בלוקים באקראי. כל חזרות הטיפולים (6 חזרות) נקטפו באופן מדגמי (10 מ"ר כל חלקה) ונשקלו בנפרד. דגימות הבריקס נלקחו ממדגם של 20 פירות אקראיים מתוך כל אחת מחזרות הטיפולים. נתוני השקילות נותחו סטטיסטית בתכנת JUMP במבחן Tukey Kramer.

טיפולי הניסוי:
• דריפנט 0.6 ל/ש/ 0.5 מ'/ 100% מנת מים/ השקיה יומית
• דריפנט 0.6 ל/ש/ 0.5 מ'/ 80% מנת מים/ השקיה יומית
• רע"מ 1.6 ל/ש/ 0.5 מ'/ 100% מנת מים/ השקיה יומית
• רע"מ 1.6 ל/ש/ 0.5 מ'/ 80% מנת מים/ השקיה יומית
• רע"מ 1.6 ל/ש/ 0.5 מ'/ 100% מנת מים/ השקיה מסחרית (טיפול המסחרי)
תוצאות:

טבלה 1: מנות מים בטיפולים
טיפול מנת מים (מ"מ) מנת מים (%\מסחרי)
דריפנט 0.6 ל/ש: 100%: יומית 547 101
דריפנט 0.6 ל/ש: 80%: יומית 460 85
רע"מ 1.6 ל/ש: 100%: יומית 520 97

רע"מ 1.6 ל/ש: 80%: יומית 450 83
רע"מ 1.6 ל/ש: 100%: מסחרי 537 100ת

מסקנות
תוצאות ניסוי זה מצביעות על כך שהשקיה בשיעור השקיה נמוך ומשך השקיה ארוך באינטרוול יומי אינן מביאות לפחיתת יבולים או לירידה בבריקס אל מול ההשקיה המקובלת (שעור השקיה גבוה באינטרוול של 3-4 ימים). כמוכן ניתן לראות כי הפחתה של 20% מכמות המים גם היא לא גרמה לנפילת יבול מובהקת ובהחלט באה לידי ביטוי בשיפור הבריקס ובשאר תכונות האיכות.
למרות העדר מובהקות סטטיסטית בהבדלים בין הטיפולים יש ביתרון של טיפול שיעור ההשקיה הנמוך המשולב בהפחתת 20% מכמות המים משום כיוון ומגמה שיש להמשיך ולבדוק אותה.
לאור האמור לעיל ולאחר שמשקללים את החיסכון בעלויות הנוספות של המים ושל הקטיף שנחסך יש בתוצאות הניסוי ממצאים חשובים בעלי תרומה כלכלית לא מבוטלת.

לקריאה והורדת קובץ

 

Site by mantis.
בחר מדינה
remember