עגבניות לתעשייה כמיגציה של קוטלי עשבים(כללי)

 

כמיגציה של קוטלי עשבים בעגבניות במערכת השקיה בטפטוף בספיקה נמוכה
י. קליפלד וצוות המחלקה החקלאית "נטפים",
ש. גרף ומ. לוי– מו"פ צפון, ר. דינסטאג – גד"ש רא"מ
3רקע
גידול עגבניות לתעשייה המרוכז בשנים האחרונות בצפון הארץ, מושקה בטפטוף, בשלוחה בודדת על פני הערוגה או בהטמנה שטחית, בין צמד שורות הגידול.  ההצלחה בהקלטת "שתילי תבנית" של עגבניות באמצעות מערכת טפטפות צפופה, שחררה את המגדלים המשמשים בשיטה זו מהפעלת השקיה בהמטרה בשלבי הגידול המוקדמים.
קוטלי עשבים שאריתיים - ברירנים לעגבניות מיושמים בדרך כלל בסוף החורף ומופעלים בגשמים ואת העשבים שחומקים מהם מדבירים בקוטל כללי –לא שאריתי הניתן סמוך לפני השתילה.
התלות במנות הגשמים של סוף החורף ועיתויים, מצריכה לעתים ובעיקר בשתילות הקיציות שימוש בקוטל עשבים בררני נוסף, גם לאחר קליטת הגידול ואכן, ההמלצות להדברת עשבים בעגבניות, מכילות שימוש בקוטלי עשבים מתאימים למטרה זו.
קוטלי העשבים המומלצים ליישום אחר ההצצה בעגבניות אכן מדבירים עשבים קיימים, אך בשדות מטופטפים אינם מוחדרים לקרקע ולכן אינם מונעים הצצה של עשבים לאחר הריסוס.  
כדי להתגבר על הקושי הזה בצענו בקיץ 2008 שני ניסויי שדה, בגד"ש רא"מ בעמק זבולון ובתחנת הניסיונות באבני איתן, שברמת הגולן.
א. ניסוי בגד"ש רא"מ עגבניות מהזן  "303" נשתלו על כרב כותנה. השדה עובד במשתת ונחרש בסתיו והוכנו בו ערוגות מוגבהות ברוחב של 1.93 מ'. במהלך החורף הודברו העשבים בריסוס של ראונדאפ + אורורה .
שלושה שבועות לפני השתילה רוסס השדה ב- 150 סמ"ק גול לדונם, אך התכשיר לא הופעל בגלל העדר גשם.
לפני השתילה הורטבה הקרקע בהשקיית טפטוף של 30 מ"ק מים לדונם; כך הורטב מצע השתילה לעומק של כ-8 ס"מ.
שתילת העגבניות בוצעה ב-14 -15 לאפריל במכונת שתילה, שבמהלכה שטחית שלוחת הטפטוף במרכז הערוגה.   
לאחר השתילה הוחלפו שלוחות הטפטוף המשקי – טפטפות בספיקה של 1 ל' לשעה כל 50 ס"מ בטפטפות בעלות ספיקה נמוכה – 0.6 ל' לשעה כל 30 ס"מ. השלוחות חולקו לקטעים באורך 25 מ' כל אחד וחוברו בנפרד לקו מחלק וכך נתקבלו 16 חלקות שוות. סמוך לחיבור כל שלוחה לקו המחלק, הוחדרה פיית הזרקה, שאפשרה הזרקת תמיסה של קוטל עשבים פרטנית לכל חלקה בנפרד.
הזרקת קוטל העשבים סנקור בשלושה מינונים בוצעה ב- 30 לאפריל, כשקליטת העגבניות הייתה מושלמת והצמחים פיתחו תפרחת ראשונה. מנה מחושבת של קוטל העשבים עבור חלקה של כ- 50 מ"ר, נמהלה במנה של 20 סמ"ק מים והוזרקה בעזרת מזרק רפואי בראש כל חלקה. ההזרקה נעשתה במהלך השקיה, לאחר מספר שעות של השקיה במים טהורים ולאחר סיום ההזרקה, נמשכה ההשקיה כ-45 דקות נוספות.
השקיית הגידול ומתן הדשן נמשכו בחלקת הניסוי בהתאם למקובל בחלקה המשקית והצטברו למנה של 370 מ"ק מים לדונם לאורך כל הגידול.
תוצאות
ימים ספורים לאחר ביצוע הכמיגציה החלו שתילי העגבניות בטיפול סנקור במינון 80 גרם לדונם להראות סימני כלורוזה וצריבה בעלים הצעירים. והתפתחות הצמחים של הטיפול הזה נבלמה. הפגיעות הקשות ביותר נמצאו ליד נקודת ההזרקה ובקצה השלוחות, שם נתקבלה תמותת צמחים אחדים והשכנים שלהם נצרבו קשה.
נזק קל יותר נראה גם במינון של 40 גרם לדונם וגם בחזרות של הטיפול הזה היה הנזק חמור יותר בסמוך לנקודת ההזרקה ובקצה השלוחות. בטיפול הזה לא נתקבלה אמנם תמותת עגבניות אך הצמחים בקצוות נראו צרובים ומעוכבים.
בכל ארבע החזרות של הטיפול בסנקור במינון של 20 גרם לדונם, נמצא רק עיכוב קל של צמחים בודדים.
כעבור כחודש מההזרקה (3.06), עדיין ניכר נזק בטיפול שקיבל 80 גרם סנקור, אך צמיחת העגבניות התחדשה ופרט לצמחים שמתו בקצות החלקות התחילה צמיחה חדשה לכסות על העלווה הצרובה.
החלקות שטופלו ב- 20 וב- 40 גרם סנקור לדונם הוריקו לחלוטין ועלוותם נראתה מפותחת בדומה לחלקות ההיקש.
תצפית ב
ראשית יולי, לא ניתן היה להבחין בהבדלים בגובה עלוות העגבניות ובצפיפות הנוף בין טיפולי סנקור בכל המינונים לבין ההיקש הבלתי מטופל.
עקב הפגיעה החמורה שנגרמה לעגבניות מהטיפול בסנקור, לא נשקלו יבולי הטיפולים השונים.
 
Site by mantis.
בחר מדינה
remember