גידולי שדה - הדברת עשבים השקייה בטפטוף(כללי)

 

הדברת עשבים בגידולי שדה וירקות מושקים בטפטוף
רקע
CORN2לגידולי השדה והירקות יש המלצות לשימוש בקוטלי עשבים, המבוססות על תוויות רישוי מאושרות על ידי השירותים להגנת הצומח, אך כשגידולים אלה מושקים בטפטוף, צריך להתייחס לעובדות הבאות:
בניגוד להשקיה בהמטרה (או גשם), ההשקיה בטפטוף אינה מחדירה קוטלי עשבים שרוססו על פני הקרקע באופן אחיד לשכבת הקרקע שממנה נובטים העשבים, אלא דוחקת אותם לכיוונים שונים בהתאם לכיווני זרימת המים מהטפטפות.
כתוצאה מהדחיקה הזו, עלולים קוטלי עשבים להצטבר בשולי אתר ההרטבה (כמו מלחים) ואף לגרום לנזק לגידולים רגישים.
במידה וקוטלי עשבים שאריתיים הוחדרו לשכבת הקרקע העליונה לאחר הריסוס בהמטרה או גשם וגם בערבוב קרקע מכאני, השקיה עוקבת בטפטוף עלולה לדחוק אותם מאזור הטפטפת ולאפשר שם נביטה והצצת עשבים חדשים (תופעה שהיא בולטת יותר ככל  שהטפטפות בעלות ספיקה גבוהה יותר.
משך הפעילות של קוטלי עשבים שאריתיים קצר יותר בקרקע מושקית בטפטוף לעומת     קרקע מושקית בהמטרה, בגלל תנאי פירוק מיקרוביאלים טובים יותר (אוורור ולחות רצופה)מכאן שהשימוש בהשקיה בטפטוף בגידולים אלה, מצריך תכנון שונה של יישום אמצעי ההדברה הכימית, שאותם נפרט בהמשך, אך חשוב להכיר מראש את בעיות העשבים בכל שדה ושדה ולתכנן בהתאם את יישום קוטלי העשבים ודרכי הפעלתם.
ניתן לחלק את האמצעים כדלקמן:
הפעלת קוטלי עשבים שאריתיים קדם זריעה או קדם שתילה בעזרת גשם (או המטרה). גישה זו מתאימה לאזורים גשומים יחסית בסוף החורף, או למגדלים שעומדות לרשותם מערכות השקיה כפולות.
ערבוב מכאני של קוטלי עשבים קדם זריעה או קדם שתילה, שיופעלו במהלך השקיית הטפטוף, שתנביט או תגרום לקליטת שתילים.
שימוש בקוטלי עשבים ברירנים, אחר הצצה או קליטה, או ריסוסים מכוונים – מוגנים בקוטלים כלליים בין שורות הגידול.
שימוש באמצעים של "זריעה ברטוב" או הנבטת עשבים מוקדמת - לפני זריעה או שתילה.
אמצעים אלה נועדו ליישום בעיקר לפני זריעת גידולים שאין להם קוטל עשבים בררני המתאים ליישום באחד מהסעיפים 1 -3 הנ"ל.
יישום קוטלי עשבים בכמיגציה, שיוזרקו למערכת ההשקיה בטפטוף במהלך השקיית ההנבטה, או במהלך הגידול - לפני נביטת גל עשבים חדש (כולל נביטת זרעי צמחים טפילים כגון מיני עלקת וכשות).
Site by mantis.
בחר מדינה
remember