קיימות וסביבה

זהו העשור החמישי שאנו בנטפים מסייעים לחקלאים ב- 110 מדינות בעולם להפיק יותר תוצאות בפחות תשומות תוך שימור מרבי של משאבי הקרקע. יותר מזון לאוכלוסיית העולם, יותר תעסוקה, יותר גנים פורחים וריאות ירוקות בפחות מים, פחות אנרגיה ופחות כימיקלים.
המאמץ המתמיד שלנו הוא לפעול עם הטבע ולא נגדו.
היזמות שלנו בתחומי הקיימות לא מוגבלת לסביבה בלבד. האחריות שלנו מתמקדת בשלושה תחומים: אחריות סביבתית, חברתית ותאגידית. 


 0

Site by mantis.
בחר מדינה
remember