חקלאות

חקלאות

לתת לצמח בדיוק את כמות המים והדשן שהוא צריך ולקבל ממנו את מקסימום היבול.

מטעים
מטעים
בתי צמיחה
בתי צמיחה
גידולי שדה
גידולי שדה
Site by mantis.
בחר מדינה
remember