עוברים לגינון חכם(עוברים לגינון חכם)

pratyעשרת הדיברות להשקיה ירוקה וחסכונית

מצב משק המים בישראל ממשיך להיות קשה והחובה לחסוך במים ולהשקות ביעילות את הגינה נכונה היום כמו בעבר. מחירי המים לצרכנים הפרטיים עלו במידה ניכרת וזו עוד סיבה לחסוך במים ולהשקות ביעילות.
הרצון להמשיך לחיות בסביבה ירוקה בייחוד בארץ חצי מדברית כמו ישראל חייב להיות משולב עם הקפדה על חסכון במים בהשקיית הגינון הפרטי.
עם מעט תשומת לב והרבה רצון נוכל לחסוך במים למדינה, כסף לכיס ונעבור את הקיץ. בגינה ירוקה ופורחת

 • מומלץ להקטין את מנת המים ב – 20% ללא כל חשש, בכל שיטות ההשקיה בגינה. כלומר הורדת משך ההשקיה לכל אבזרי ההשקיה.
 • להתאים את ההשקיה לסוג הקרקע. בקרקע כבדה ניתן להקטין את כמויות המים עקב כושר התאחיזה של המים בקרקע. בקרקע חולית מומלץ לפצל את ההשקייה למנות קטנות ולא למנת מים אחת גדולה היות והמים יחלחלו אל מתחת לבית השורשים ויאבדו.
 • להשקות על פי הנחיות ההתאדות החודשית של רשות המים. ניתן לקבל את הפרטים באתר רשות המים.
 • בהשקיית מדשאות יש להקפיד על הכללים הבאים:
  השקיה רק בשעות הלילה
  בחינת הפיות של הממטירים לקטעים של השקיה מלאה או גזרתית
  לבדוק שהממטירים עומדים אנכית
  לבדוק שהממטיר עולה גבוה והדשא לא מפריע לסילון המים.
  מתזי הגיחה (סטטיים) יעילותם נמוכה ולכן מומלץ להחליפם במתזים יעילים יותר
 • בהשקיית מדשאות קטנות מומלץ לעבור לטפטוף טמון ולחסוך בכך כמויות מים גדולות (המעבר לטפטוף טמון מחייב תכנון קפדני ובצוע קפדני על ידי קבלנים או משתלות שעברו הכשרה מתאימה בנושא).
 • השקיית שיחים,פרחי עונה ועצים מומלצת על ידי טפטפות מווסתות בלבד. טפטוף מווסת אינו מושפע מעליית או ירידת לחץ ויוציא את כמות המים המדויקת.
 • מומלץ להתקין בקרי השקיה המאפשרים שליטה על ההשקיה למניעת בזבוז מים.
 • מומלץ להתקין ווסת לחץ בראש המערכת כדי לשלוט על רמת לחצים אחידה לאורך מהלך ההשקיה. הדבר בא לביטוי בעיקר בהמטרה.
 • מומלץ לבדוק את מערכת ההשקיה ולתקן נזילות. כל נזילה גורמת לאיבוד של עשרות ליטרים המצטברים בסוף השנה למאות מ"ק מים שניתן לחסוך.
 • מומלץ לפזר חיפוי על הקרקע למניעת התאדות המים לאחר סיום ההשקיה. החיפוי יכול להיות ניילון או שבבי עץ או כל חיפוי אחר.


 

Site by mantis.
בחר מדינה
remember