April 7, 2014

למען הקהילה: גני ילדים בריאות ושלום

 - 60 מתנדבים מנטפים מגל בשיתוף פעולה עם תושבי באקה אל גרביה - גני ילדים בריאות ושלום

ב-חודש שעבר הגיעו כ-60 מתנדבים מנטפים (בעיקר מאתר מגל) והתקינו יחד עם תושבי באקה אל גרביה גינות מאכל ב20 גני ילדים.
זה יפה חזותית, אך כדי להבין גם את היופי החברתי בפעילות זו במציאות הישראלית המורכבת אתאר לכם 4 מעגלים השזורים זה בזה.
המעגל הראשון הוא המעגל הבינאישי, תאגיד נטפים מעסיק עובדים מהחברה הערבית עוד מתחילת הדרך וכבר לפני עשרות שנים נרקמו יחסי רעות בין שני אגרונומים (יהודי וערבי) ויחסי רעות אלה ממשיכים גם בין שתי הבנות שלהם, האחת מתכננת השקיה שתכננה את גינות המאכל בגני הילדים בבאקה אל גרביה והשנייה ראש המסלול להכשרה מקצועית במכללת אל קאסמי שפתחה בפני עובדי נטפים אפשרויות להכשרה מקצועית ללא עלות.
המעגל השני הוא מעגל החינוך לבריאות, גיל הגן הוא הגיל המתאים להתחיל בחינוך לבריאות, ובריאות מתחילה בתזונה נכונה, גידול ירקות ופירות בגינות מאכל בגני ילדים מקנים לילדים ודרכם למשפחותיהם את הרגלי האכילה שיובילו לאיכות החיים הרצויה. כנראה שהמסר הזה ישב בתת המודע של ההורים, הסבתות והסבים שנרתמו להכנת התשתית לגינות שהובילה לתחרות סמויה בין הגנים ונוצרו גינות מדהימות ביופיין.

המעגל השלישי הוא מעגל הגיוון התעסוקתי, לחלק מעובדי הייצור מהחברה הערבית המועסקים בנטפים אין אפשרות להתפתחות מקצועית ללא השלמת השכלה, השותפות עם העיר באקה אל גרביה בכלל ועם מכללת אל קאסמי בפרט פותחת בפני עובדים אלה אפשרויות לימוד, לדוגמא: עבודות גמר של סטודנטים מהמכללה הכוללות הוראת יישומי מחשב לעובדים שלא נחשפו להם עד עתה.
המעגל הרביעי ואולי המעגל החשוב ביותר הוא מעגל השלום. ילדי הגנים בבאקה אל גרביה נחשפו לפעילות התנדבותית משולבת של יהודים וערבים שהבריאות ואיכות החיים חשובים להם יותר ממחלוקות כאלה ואחרות, יהודים וערבים ששתלו יחד שתילים שיניבו בטווח הקרוב מזון בריא ובטווח הרחוק אפשרויות לשיתוף פעולה ושלום.
ערכי התאגיד שלנו מחייבים אותנו לדאוג לאנשים המקיפים אותנו: האנשים אותם אנו משרתים, השותפים העסקיים שלנו ,לקוחותינו והעובדים שלנו. אנו שואפים לחלוק עם אנשים אילו מעט מהניסיון שרכשנו לאורך השנים כך שבבוא העת יוכלו הם לחלוק מהצלחתם עם אחרים.
המעורבות שלנו בישראל כוללת סיוע לתוכניות הכשרה והעשרת מנהלים, סיוע לעמותות חברתיות וסיוע מקצועי פעיל בתחומי החקלאות המתקדמת.

Site by mantis.
בחר מדינה
remember