July 7, 2014

נטפים זכתה בדירוג מעלה 2014 פלטינה +

נטפים זכתה בדירוג 2014 פלטינה +

דירוג מעלה" ארגון ללא מטרות רווח המדרג את החברות הגדולות במשק בהיבטים של אחריות חברתית.
דירוג מעלה 2014 נחשף היום ומשקף את העשייה המקיפה של החברות המדורגות. את התוצאות המלאות של דירוג מעלה 2014 ועל אות הגיוון בעסקים ע"ש דב לאוטמן ניתן לקרוא באתר מעלה.
http://www.maala.org.il/דירוג-מעלה/דירוג-2014/חברות/נטפים/

Site by mantis.
בחר מדינה
remember