February 8, 2015

חקלאות העתיד: GPS וסמארטפון במקום מגפיים

לפי תחזיות שונות עד שנת 2025 עתידה לגדול אוכלוסיית העולם ולמנות כ-8 מיליארד בני אדם וב-2050 היא עתידה לגדול עד כדי 9 מיליארד נפש. זה אולי נראה רחוק, אבל צריך לזכור כי לגידול המספרי הזה ישנן השלכות רבות. האזהרות החמורות ביותר מדברות על כך שבהנחה שהמגמה העולמית הנוכחית של צריכת המזון תימשך - הגידול המאסיבי באוכלוסיית העולם יגרום למשבר מזון עולמי.

משבר המזון מטריד רבים, וחברות רבות מבצעות כבר היום צעדים רבים שיעזרו בהתמודדות עם האתגר של ייצור מזון עבור אוכלוסיית העולם הגדלה. מטבע הדברים, חקלאות העתיד תהיה אחראית על מרבית אספקת המזון, אך צריך לזכור כי גם החקלאות עוברת שינויים ותמורות רבות, ובעתיד היא תיראה שונה לגמרי. האם חקלאות העתיד תוכל לספק די מזון לאוכלוסיית העולם? האם בעולם שסוגד להיי טק יש עוד מקום לעבודת כפיים? ואיך תיראה החקלאות עוד כעשור, ולמעלה מכך? ולא פחות חשוב - כיצד מפחיתים את הנזק הסביבתי הנגרם מחקלאות שאינה ברת קיימא וגורמת לבזבוז מים, מגבירה את אפקט גזי החממה, והדחת חנקות למי תהום?

זאת ועוד; בעזרת הקידמה חקלאי העתיד יוכלו לבקר בשטח לעתים רחוקות וינהלו את כל העבודה מהבית ("חקלאות סוף שבוע"). בהודו שמעתי ביטוי מוצלח שמתאר את השינוי העתיד לבוא; בעיניהם, חקלאות העתיד תהיה חקלאות של "צווארון לבן". החקלאי יוכל לקבל נתונים מהשטח, כולל תמונות, התרעות במיסרונים ויוכל להגיע לשטח רק בסוף השבוע. מדובר עדיין בחזון רחוק, אבל חלק מהדברים הללו ניתן לעשות כבר היום, ולא רק מהבית, אפילו מהסמארטפון; לאחרונה הושקה בנטפים מערכת uManage, תוכנה ואפליקציה לשליטה חקלאית מרחוק, שמאפשרת לחקלאים לאסוף, לנהל ולנתח מידע הנוגע לחלקות הגידול שלהם, לנהל רישומים על ביצועי ההשקיה, הדישון, מצב היבול והצמחייה ואף לנתח גורמים נוספים המשפיעים על הגידולים - כמו כיוון הרוח, תחזית מזג האוויר, טמפרטורה, קרינה, לחות קרקע, דשן וכדומה. זהו הכיוון אליו הולך עולם החקלאות וחקלאים עם מחרשות ככל הנראה יהיו זיכרון רחוק.

לכתבה המלאה:

http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4618336,00.html
 

 

Site by mantis.
בחר מדינה
remember