May 14, 2015

הקמת גינה קהילתית בלוד - התנדבות מחלקת מוצרים ופתרונות

נטפים למען קהילה - אחריות חברתית  הקמת גינה קהילתית בלוד.

צפו בסרטון התנדבות של מחלקת מוצרים ופתרונות אסטרטגיים שהתקיימה בחודש אפריל בלוד.
רעיון הגינה הקהילתית הוקם במחשבה לעזור לקהילת הילדים והקשישים באזור לפעילות משותפת המאחדת אותם סביב נושא הקמת הגינה.צוות נטפים התנדב להתקין מערכות השקיה מתקדמות. ולהתקין מערכות בקרה ממוחשבות.

לצפייה בסרטון.

Site by mantis.
בחר מדינה
remember