August 4, 2015

התנדבות - הקמת גן ירק ותרומת ציוד-מפלסים

 מכתב תודה בשם קהילת מפלסים על תרומת ציוד נטפים והתגייסות בראשות עופר רימון, אבי
קונטנטה, אסף לב, ומאיר ביסמוט בהקמת פינת ירק בחצר גן "חצב".

בהתנדבותכם גרמת לחיבור הילדים לאדמה, והכי חשוב לחיוך הילדים והצוות. זו לא הפעם הראשונה
שחברת "נטפים" נרתמת לסייע לנו, בהתמודדות שלנו לקיים אורח חיים נורמלי. הסולידריות
האזורית והארצית נותנת לנו כוח להמשיך קדימה. בתקווה שיום אחד נצליח להרוס את כל המיקלטים
ושרק הירוק יישאר לעד! על כך תבואו על הברכה!


מבנה גן הילדים מזכיר מקלט צבאי מבוצר. אתם הצלחתם הצלחתם להכניס שפיות חזותית ונפשית
לילדים ולצוות, המתמודדים בכל יום עם האיום שמרחף מעלינו, תרתי משמע.
לכתבה המלאה..

Site by mantis.
בחר מדינה
remember