September 8, 2015

חדשנות: פרוייקט מיוחד גידול בצלי פרחים בחממות

פרוייקט ייחודי לגידול פרחים בחממות-ערן אלון מנהל מוצרים מערכות מים ודישון
נטפים ישראל ביצעה פרוייקט חממה ייחודי לגידול בצלי פרחים של "דוביום".הפרוייקט התבצע בחממה בגודל 8,000 מ"ר במרכז הארץ שמופעל ע"י אב ושני בניו.שניהם אגרונומים. אחד הבנים פיתח תחילה את תרבית הרקמה של הפרח במעבדת צמחים. לאחר מכן, רקמת התרבית הועברה לחממה ומשתלה במגשים קטנים. במשך 14-21 הימים הראשונים של הגידול, הצמחים נחשפו לתנאי לחות קיצוניים. כרגע הם באמצע החודש החמישי לגידולם. כאשר לאחר מכן הבצלים יובשו ויימכרו ליצואני פרחים. לביצוע הפרוייקט הותקנו שתי מערכות של נטפים: מערכת ערפול "קולנט"  (CoolNet TM) שתבטיח לחות גבוהה ומערכת טפטוף להדשייה.

 

מערכת הקולנט - להבטחת תנאים נאותים במשך כל תקופת הגידול, מערכת הקולנט, המותקנת בחממה בגובה המרזב, מופעלת ב-6 הפעלות. פיות הקולנט מוצבות במרחקים 3*3 מ', ומתיזות ערפול בספיקה של 22 ל/ש.
מערכת הטפטוף - המערכת מורכבת מטפטפות PCJ – כאשר לכל טפטפת מחוברת טפטפת חץ זוויתית – בספיקה של 4 ל/ש. הטפטפות מורכבות כל 30 ס"מ לאורך 16 שלוחות. בסך כולל של 2,100 טפטפות המספקות 8.4 מ"ק/ש לברז. המערכת מופעלת בתום התקופה הראשונה של 14-21 יום, ומספקת השקיה והדשייה (Nutrigation TM ) לפי הצרכים הספציפיים של הצמח.

לכתבה המלאה בקובץ המצורף

 

Site by mantis.
בחר מדינה
remember