January 18, 2016

נשים מאמצות טכנולוגיה חקלאית

 בכנס העצרת הכללית של האו"ם שהתקיים בניו-יורק בספטמבר, אושרה התוכנית להשגת 17 יעדים של פיתוח בר-קיימא עד שנת 2030. בבסיס היעד החמישי עומדת השאיפה להשגת שוויון מגדרי ולהעצמה של נשים. השגת יעד זה תתרום תרומה משמעותית לקידום שאר היעדים, הכוללים בראשם את האתגר הגדול מכולם והתנאי ההכרחי לפיתוח בר-קיימא - מיגור הרעב והעוני.


נשים מהוות כמחצית מאוכלוסיית העולם ומכוח העבודה החקלאי, אך הן מייצרות כמות פחותה של מזון ביחס לגברים. אחת הסיבות המרכזיות לכך, לפי מחקרים של ארגון המזון והחקלאות של האו"ם, נעוצה בגישתן המוגבלת של נשים במדינות מתפתחות למשאבים, להשכלה ולשירותים פיננסיים ומסחריים. בעוד הגברים החקלאים נגישים למשאבים כמו אדמה, מימון, טכנולוגיה, וידע, משאבים אלה עומדים רק לעיתים רחוקות לרשות הנשים. בעולם בו שיעור האוכלוסייה מתוכנן להגיע ל-8.5 מיליארד בשנת 2030, הפער בין זמינות המזון ונפח גידולו ובין קצב הגידול באוכלוסייה מחייב ליצור פתרונות לסיפוק הדרישה ההולכת וגדלה למזון. אחד הפתרונות עשוי להיות הטמעת טכנולוגיות חדשניות בקרב נשים חקלאיות.

לתפקידיהן המסורתיים של נשים במדינות מתפתחות יש משמעות עמוקה בהגדרת המציאות עצמה ובארגון היחסים בינן ובין אחרים בחברה. נורמות תרבותיות מפצלות בין ה'חוץ' וה'פנים', בין ה'גברי' ל'נשי' ומנתבות לא אחת את בחירותיהם ואת מסלול חייהם של גברים ונשים. ה'מפגש' בין נשים חקלאיות החיות באזורים הכפריים של מדינת גוג'ראט בהודו, ובין טכנולוגית ההשקיה בטפטוף, עמד במרכז מחקר איכותני אשר ערכתי*. המחקר חשף תהליך מעצים, אך מורכב, שעובר על הנשים בעקבות הגידול שחל ברווחה הכלכלית והאישית שלהן, עקב המעבר לשימוש בטכנולוגית ההשקייה המתקדמת. שגרת החיים ה'חדשה' של הנשים נותרה ללא שינוי ניכר, אך חלה הפחתה משמעותית בזמן ובעומס העבודה בשדה, אשר אפשרה להן לעסוק בפעילויות נוספות. העלייה שחלה בהכנסתן, בעקבות הגידול שחל בכמות ובאיכות היבולים, שיפרה את רמת החיים ושימשה לצרכים שונים וביניהם רכישת השכלה עבור ילדיהן. היא העניקה להן תחושת בטחון ושקט נפשי, סיפוק מהעשייה וגאווה מהשימוש בטכנולוגיה מתקדמת. בעוד שכל המרואיינות הדגישו את מחויבותן לבית, למשפחה ולצרכיהם של בני המשפחה כתפקיד המרכזי בחייהן, הן החלו לרכוש, במקביל, גוף חדש של ידע, באמצעותו התמקצעו בתחום עיסוק שהיה שייך קודם לכן לעולם הגברי בלבד.


נשים יכולות לקחת על עצמן תפקידים ותחומי אחריות חדשים, אשר עשויים לשפר את הפרודוקטיביות שלהן ולהעלות את מעמדן בבית ובקהילה. נוכחותן המוגברת במרחב הציבורי עשויה לטלטל את מאזן התפקידים המסורתיים ולהעמיק את הדיאלוג שבין ה'נשי' וה'גברי' בחייהן ובחיי סביבתן הקרובה. עובדה זו מחזקת את ההנחה, כי מכיוון שרבים מהאילוצים שנשים מתמודדות עימם נקבעו על-ידי החברה, הם יכולים להשתנות.
שימוש בטכנולוגיות חקלאיות המאתגרות את החלוקה המגדרית של כוח ומרחב עבודה, עשוי לשמש כלי אשר יוביל, במקביל לשימוש בכלים אחרים, לצמצום פערים מגדריים. אך נורמות מגדריות הן מורכבות, ואינן משתנות בן לילה. כאשר הקהילה הבינלאומית מציבה יעד המבקש להשיג שוויון מגדרי והעצמה של נשים, חשוב במהלך גיבוש התוכניות להעמיק את הבנת נקודת מבטן הייחודית של הנשים עצמן ולהפנות את תשומת הלב אל הידע המקומי, המעשי ואל 'המפגש' בינו לבין ידע טכנולוגי המובא מן החוץ. הקשבה לסיפוריהן של הנשים, הבנת צרכיהן ודרכי התבוננותן, עשויים לתרום ליישום צעדים מעשיים אשר יתרמו להעצמתן של נשים לקבל החלטות אשר טובות עבורן, ובמקביל לקדם את האנושות עוד צעד קדימה בדרך להשגת יעדים של פיתוח בר-קיימא וביניהם האתגר הגדול מכולם - חיים בעולם ללא רעב ועוני.
*המחקר נערך על ידי רחל שאול, ראש מחלקת שיווק גלובלי ויחסי חוץ בנטפים, במסגרת לימודים לתואר שני ביחידה ללימודים בין תחומיים, התוכנית למדע, טכנולוגיה וחברה של אוניברסיטת בר-אילן.

לכתבה המלאה YNET:

 

 

 


 

 

Site by mantis.
בחר מדינה
remember