February 24, 2016

מוצר חדש ממטיר: D-NET™ 8550

ממטיר ייעודי לעמדת ירקות

תכונות ויישומים:D-NET 8550

 • גידולי שדה
 • גידולי ירקות
 • צינון מעל הנוף
 • הגנה מפני קרה

הממטיר החדש של נטפים D-NET 8550 מעמיד לרשות המגדל מגוון גדול של תכונות ואפשרויות יישום.

 • מתאים לשימוש בעמדות ירקות, או על עמדת זקף PVC "1/2 .
 • אחידות פיזור מעולה. מהגבוהות בשוק ההמטרה הישראלי.
 • עמידות לקרינת UV וסוגי הדשנים השונים.
 • הממטיר מייצר טיפות עדינות ולכן שומר על מרקם הקרקע. פתרון אידאלי להשקיה יעילה של גידולי ירקות.
 • בעל 2 פיות המייצר שני סילוני מים המבטיחים את יציבותו בעת ההשקיה.
 • המטרת מים בזווית שילוח 24 מעלות באחידות פיזור גבוהה בשטח המושקה.
 • הממטיר מצויד בהתקן גזרתי המונע הרטבת שוליים ואיבוד מים.
 • ניתן לקבל את הממטיר בארבע ספיקות שונות: 580,680,810,940 ל'ש.
 • הספיקות מתקבלות בלחץ של 2.5 אטמ'. לחץ הפעלה מומלץ בממטיר האחרון הוא 2.5 אטמ'.
 • סינון מומלץ, 40 מש 375 מיקרון, בכניסה לקווי ההמטרה.
 • ניתן להתקנה על עמדת ירקות המורכבת ממוט מתכת, על עמדות עשושית או על צינור FlatNet בקוטר "2 או "3.

קובץ להורדה כולל טבלאות ספיקה וקוטר

 

Site by mantis.
בחר מדינה
remember