June 6, 2016

פרס לרוד שיימר מקולרדו -הישגים ביבול בטפטוף טמון

 סרטון וידאו חדש מציג לראווה את " חקלאי השנה בחקלאות מדייקת לשנת 2015" מיישם טפטוף טמון כפתרון לתנאי האקלים הקשים והמחסור במים במישורים הגבוהים בקולורדו.
גידול חקלאי נהיה אתגר של ממש עבור מגדלים במישורים הגדולים והחצי מדבריים של קולורדו, שמאופיינים בגובה רב, רוחות צולפות, תנודות טמפרטורה קיצוניות, מיעוט משקעים, והסתמכות על הפשרת השלגים מהרי הרוקי כמקור המים העיקרי.
בשל הכורח להפנות כל טיפת מים זמינה למטרות השקיה בשטחי החקלאים המקומיים, פרסמה נטפים ארה"ב סרטון וידאו שמספר את סיפורו של אחד המגדלים הגדולים בקולורדו שאימץ את שיטת הטפטוף כפתרון למקסום הצמיחה, היבולים והרווחיות של גידוליו.
רוד ויימר שהוכתר כ"חקלאי השנה בחקלאות מדייקת לשנת 2015" ומשמש כמנהל חוות Fagenberg לשיווק סיטונאי של תוצרת חקלאית ב- Eaton , כבר מודע לאתגר הכרוך בהחזקת משק רווחי ובר קיימא לאורך הרכס הקדמי הבעייתי של הרי הרוקי בקולורדו.

לכתבה המלאה

לסרטון ביוטיוב:

Site by mantis.
בחר מדינה
remember