June 14, 2016

נטפים פורשת חסותה על תערוכת שדות המחר-חקלאות חכמה בסביבה משתנה

כיצד נאכיל את כולם??

אוכלוסיית העולם צפויה לגדול עד 2050 ב 2 מיליארד ועד 2100 ב11 מיליארד.

בזה ובעוד נושאים חשובים תעסוק התערוכה "שדות המחר"

התערוכה תתקיים במוזיאון המדע ע"ש בלומפילד ירושלים.

תפתח למבקרים בחודש יוני בתאריך: 24.6.2016 ותמשך עד חודש מאי 2020.

צפי קהל: למעלה מ- 1,000,000 מבקרים , ותכלול מתחמים:

מתחמי פנים: מעבדת שדה, מעבדת מזון ומעבדת מידע.

מתחמי חוץ: חממה, בית רשת, שדה אנכי ומטע.

תעסוק בנושאים: חיטה-ביוגרפיה של גידול, חקלאות מדייקת, חקלאות בת-קיימא, פיתוח וטיפוח זנים.

פרטים מלאים על התערוכה 

למצגת:

 

Site by mantis.
בחר מדינה
remember