September 13, 2017

פרוייקט נטפים ישראל קדש ברנע

שם הלקוח: קדש ברנע - מושב עובדים
מיקום הפרויקט: אשלים, שטח פקועה
גידול : חוחובה
היקף הפרויקט: 980 דונם
היקף כספי : 1.2 מיליון ₪
אפיון הפרויקט:
פרויקט ראשון מסוגו, חלקת החוחובה הגדולה ביותר שננטעה בבת אחת
מפרט ראש מערכת מרכזי בספיקות של 300 קוב לשעה עם הכנה למשאבות הגברת לחץ עתידיות למקרה הצורך, הובלת המים לחלקה ומפרטי חלקה.
הפרויקט מורכב מ 2 שלבים:
שלב א' - טפטוף עילי מתחת לניילון המשמש להנבטה וקליטת השתילים למשך השנתיים הראשונות.
שלב ב'- לאחר כשנתיים מנתקים את המערכת העילית ומתחברים לטפטוף טמון, הוטמן בשלב הביצוע הראשוני.
מערכת ההשקיה הקבועה והסופית מורכבת מטפטוף טמון עם מחלקים ומאספים המותאמים לשטיפת השלוחות ולשימוש במים קשים (מליחים).

 

Site by mantis.
בחר מדינה
remember