September 13, 2017

פרוייקט נטפים ישראל פארק הילד

שם הלקוח: עיריית באר שבע
מיקום הפרויקט: שכונת נווה מנחם, באר שבע
היקף הפרויקט: 60 דונם
היקף כספי: 35 מיליון ש"ח
אפיון הפרויקט:
נטפים ביצעה בסינרגיה מלאה מול קבלני הביצוע את כל מערכת ההשקיה של הפארק החל מראשי המערכת, מערכות הגברת הלחץ, לוח החשמל, צנרת הראשית למים מושבים וכן סיפקה את כל שאר תמהיל אביזרי ההשקיה כולל הממטירים, צנרת, מחברים טפטוף ועוד..
בחודשים אלו עובדת חטיבת הגינון וצוות יישומים ופרויקטים של נטפים ישראל על מספר פרויקטים נוספים בעיר באר שבע.

Site by mantis.
בחר מדינה
remember