March 20, 2018

פרויקט הסבת תשתיות מים באצטדיון הכדורגל, מצפה רמון

החברה לפיתוח מצפה רמון בחרה בנטפים בביצוע פרויקט הסבת תשתיות מים באצטדיון הכדורגל, מצפה רמון
במסגרת הפרויקט הוחלפו התשתיות על מנת להשקות את הדשא במים מושבים, לאחר תכנון מפורט וליווי מקצועי התחיל הפרויקט בינואר והסתיים בתחילת מרץ 2018
המערכת כוללת חדר מים, מז"ח, משאבה להגברת לחץ, לוח חשמל, סוללת סינון, בקר השקיה, מגופי השקיה AQUA NET, צנרת סגולה בקטרים שונים וממטירים מיוחדים לשימוש במים מושבים
חברת נטפים סיפקה פתרון כולל בסינרגיה מערכתית וסיפקה מערכות מותאמות לתנאי השטח לשביעות רצונו של הלקוח
היזם ומזמין הפרויקט - החברה לפיתוח מצפה רמון
משרד תכנון ההשקיה - תמי הניק
קבלן משנה - מורן בן דרור

 

Site by mantis.
בחר מדינה
remember