July 11, 2018

הנהלת אתר חצרים למען מנחת מסוקי החירום של מד"א בשדה תימן

הנהלת אתר חצרים למען מנחת מסוקי החירום של מד"א בשדה תימן

מוקירים את פעילות צוות המנחת בתרומת מערכת השקיה אוטומטית ואדניות פורחות למתחם מגורי הטייסת
עופר רימון – אחריות חברתית תאגידית

ביום שלישי 26 ביוני 2018 יצא צוות מהנהלת אתר חצרים להתנדבות במנחת מסוקי החירום של מד"א בשדה תימן.
הטייסים והפרמדיקים שעושים ימים כלילות בחילוץ רפואי, כגון חילוץ המטיילים ממכינת בני ציון באסון השיטפון בנחל צפית לפני כחודשיים, עובדים במשמרות מתישות של 24 שעות. החלטנו להוקיר אותם ולסייע בנראות של המנחת.
יובל סיקורסקי וצוות החנות באתר, אפיינו את ציוד ההשקיה הנדרש וסללו את הדרך להתנדבות צוות מהנהלת אתר חצרים.


את פני הצוות קיבל הטייס צחי גילוץ שהודה לנטפים על התרומה וסיפר על מאפייני "האמבולנס האווירי" שאותו הוא מטיס.
בהמשך קיבלנו הסבר מהפרמדיק זיו שפירא על אופן החילוץ והטיפול הרפואי המוסק, ועל ייחודם של הפרמדיקים המוטסים שהנם בעלי הרשאות לביצוע ניתוחים ופרוצדורות שאין לפרמדיקים רגילים.
בתום הפעילות, התקין הצוות מערכת השקיה אוטומטית ושתל צמחים באדניות במתחם מגורי הטייסת.
תודות לצוות אתר חצרים - כן ירבו יוזמות ברוכות שכאלה!

Site by mantis.
בחר מדינה
remember