August 13, 2018

מדד מעלה 2018

מדד מעלה 2018
נטפים זוכה בדירוג "פלטינה+" בפעם החמישית ברציפות!
הידעתם כי דירוג מעלה הוא כלי רב עוצמה להערכה והטמעה של מחויבות חברתית בארגונים, ומשמש משנת 2003 כמדד הראשי להערכת אחריות תאגידית בישראל? זהו המדד היחיד מסוגו בישראל שמחולק לכמה דרגות: הגבוהה ביותר היא פלטינה+, ובסדר יורד אחריה – פלטינה, זהב וכסף.

ביום שני, 25.6.2018, התקיים כינוס מדד מעלה 2018 במתחם הבורסה בתל אביב. ייצגו אותנו הפעם באירוע מיה פרי-מיטלפונקט, מנהלת הפיתוח הארגוני במש"א (שבאחריותה תחום האחריות התאגידית אותו מנהל עופר רימון, שגם מכין ומגיש את הדוח השנתי לדירוג), וניר ירון, ממונה בטיחות ואיכות סביבה באתר מגל.


"משנת 2013, זו השנה החמישית ברציפות שאנחנו זוכים בגאווה רבה בדירוג הגבוה ביותר של המדד. ראוי לציון כי לא רק שימרנו את ההישג, אלא שיפרנו את הציון שלנו בקטגוריה זו בהשוואה לשנה שעברה. זוהי עדות למצוינות האחריות החברתית של נטפים, שנגזרת באופן ישיר ומחוברת מאוד לחזון הארגוני שלנו לעזור לעולם לגדל יותר בפחות, ובכך לסייע בפתרון מצוקת הרעב והמחסור במשאבי קרקע ומים בעולם", אומרת מיה. מעניין לדעת שמידי יום, למעלה מ- 10 שנים, נסחר בבורסה מדד מעלה – המייצג את החברות הציבוריות המשתתפות בדרוג, ומאפשר הזדמנות להשקיע במניות של חברות לא רק על סמך הביצועים הפיננסיים, אלא גם על סמך מידת האחריות החברתית שלהן. מדד זה נמצא בגרף של צמיחה ומעיד על הצמיחה הפיננסית של החברות המשתתפות בו. לאלו שעוד לא מכירים, ארגון מעלה פועל משנת 1998 כשמטרת העל היא העלאת מודעות הסקטור העסקי לחשיבות האחריות התאגידית במרקם החברתי הכללי. הארגון רואה עצמו כבית לחברות המחויבות לאחריות תאגידית ומאמינות ביכולתן להשפיע גם מעבר לגבולותיהן, על ידי מינוף כוחן המשותף לכדי יצירת שינוי חברתי חיובי משמעותי.
וועדה ציבורית מעדכנת מדי שנתיים את הקריטריונים בדירוג, ואלה משקפים סטנדרטים לניהול אחראי בישראל. הדירוג עצמו בוחן פרמטרים כגון: גיוון כוח העבודה, גיוון מגדרי, יחסי עבודה, חיזוק אמון, תרומה, אחריות ברכש, התנדבות, איזון עבודה-פנאי ועוד.
חזון מעלה: תועלת חברתית כחלק מהצלחה עסקית | Doing Well by Doing Good
110 הארגונים החברים היום ברשת מעלה נהנים משיוך חיובי לקהילת העסקים, משתתפים בהדרכות, ופועלים באופן אקטיבי לשיפור תחום האחריות החברתית בישראל.
אכן גאווה גדולה ששותפים לה רבים וטובים בתוכנו – מובילי האחריות החברתית וצוותי ההיגוי באתרים, מומחי הבטיחות והאיכות, הרכש והמצוינות התפעולית, ועשרות המתנדבים שלוקחים חלק בפעילויות שונות כל השנה !

 

 

 

Site by mantis.
בחר מדינה
remember