September 3, 2018

ישראל מתייבשת?!?

בשנים האחרונות מתמודד משק המים בישראל עם רצף של 5 שנות בצורת.
מצב הכנרת בכי רע ועוד איים מתגלים בה. גם האקוויפרים במצב בעייתי עקב שאיבת יתר.
האזור שנפגע במיוחד הוא צפון המדינה בגלל ירידה משמעותית בכמות הגשמים ולכן ישנה הידלדלות בכמויות המים בנחלים שאינם מזרימים את כמות המים הרצויה לכנרת.
גם בדרום הארץ המצב לא טוב, החקלאות בדרום נשענת על השפד"ן עם תגבור של מים שפירים. בשנת 2017 צרכו בדרום 206 מיליון מ"ק מהם 140 מיליון מ"ק שפד"ן והשאר תגבור.


במצב שבו אבטחת המים לשתייה היא החובה של חברת מקורות ברור שלתגבור השפד"ן יוקצו פחות מים, מה גם שלא כל מי השפד"ן מגיעים לדרום כ – 10% מקולחי השפד"ן זורמים לים כאשר אגני ההחדרה אינם מסוגלים לקלוט את כל הקולחים ולהחדירם לקרקע.

יש לנו פתרון.....

נטפים יכולה לעזור לך לחסוך במים עם מגוון הפתרונות שיש לנו להציע.. מעבר משיטות השקיה בזבזניות במים בחקלאות ובעיקר בגינון הציבורי והפרטי כדי להמשיך לחיות בסביבה ירוקה ונעימה בעזרת:
• השקיה בטפטוף בספיקה נמוכה מתחת ל 1 ליטר בשעה, השנה נוספו אלפי דונמים של יונירעם בספיקה של 0.7 ליטר בשעה בגידולי שדה, ירקות ומטעים
• צנרת הפלטנט (הצינור הלבן) המשמש כמחלק לגידולי ירקות וגד"ש מיוצר עם יציאות אינטגראליות ואטום לנזילות
• מערכת ה ארסנס (טנסיומטרים אלחוטיים) נותנות אינדיקציה לרמת הרטיבות בקרקע ותמליץ לך על אופן ההשקיה האופטימאלי.
נטפים תספק לך את הפתרון בהתאם לאיכות המים המשתנה כל הזמן, ייעוץ והדרכה בשימוש מי קולחים, תמיכה טכנית ואגרונומית וגיבוי מלא של מערכות ההשקיה בחקלאות ובגינון.

02

שנה חקלאית טובה ופורייה, שנת שגשוג ופריחה

ברוך חזקיה ודובי סגל

Site by mantis.
בחר מדינה
remember