September 5, 2018

תרומה לקהילה - כרם שלום

ניתנה הזדמנות יוצאת דופן למחלקת ההזרקה ומחלקת הרכבה ידנית להשתתף בפרויקט התנדבותי בכרם שלום.
המטרה - הנחת מדשאות וצמחייה באחת משכונות הקיבוץ המיועדות לקליטת חברים חדשים.

פעולה זו תורמת לקיבוץ בתהליך הקליטה.
נטפים תרמה ציוד השקיה ובקרה לכל הפרויקט והמתנדבות והמתנדבים ביצעו את העבודה.

 

Site by mantis.
בחר מדינה
remember