January 6, 2013

מהפך בגינה בערוץ 2 ובערוץ החיים הטובים

סרטונים בנושא מהפך בגינה שהופק עבור ערוץ 2 והחיים הטובים, מדגים ומסביר דובי סגל על בחירה והתקנה של מערכת טפטוף לגינה הפרטית.

לחץ ע"ג הסרטון לצפייה-חלק א'

לחץ ע"ג הסרטון לצפייה-חלק ב' התקנת ראשי מערכת ובקרה לגינה הפרטית

 

Site by mantis.
בחר מדינה
remember