מוצרים
עבור

בקרה- אקווה פרו

אקווה פרו - AQUAPRO בקר השקיה עם המגוף החכם
בקרת השקייה יעילה מאפשרת שליטה אופטימאלית על תהליך ההשקייה בחלקי הגינה השונים. בקרי ההשקיה של נטפים מאפשרים שליטה על . AC הניזונים מרשת החשמל ובקרי DC המוזנים מסוללות.
Site by mantis.
בחר מדינה
remember