מוצרים
עבור

מיכלי מים לשעת חירום

 מכלי אגירה ואספקת מים, פתרון שלם לאגירת מים והשקיה, נפח אגירה 50-1000 קוב,

הגברת לחץ בספיקות 5 עד 1,000 מק"ש. לחצי עבודה עד 12 בר.

פתרונות כוללים להספקת מים לרפתות ולולים, פתרון מערכתי כולל להספקת מים לכיבוי אש.ליינר חזר ועמיד במיוחד למכלי אגירה.

NetaTank TM - נטנק
מערכת כוללת של מיכלי מים למגוון פתרונות, מי שתיה לבעלי חיים רפתות ולולים, מים מושבים,מים אפורים, מי גשם ומים באיכות ירודה. המערכת כוללת: כיסוי,יריעות איטום, מוטות פלדה, מעטפת ויציאות מים באיכות ובאמינות גבוהה לאורך שנים.
ליינר למיכלי אגירה
ליינר חזק, עמיד במיוחד ומשופר למכלי אגירת מים. מתאים למים ממוחזרים מחממות, מערכות לטיפול במים ועוד....
אספקת מים לכיבוי אש
נטפים מציגה פתרון מערכתי כולל לכיבוי אש, אספקת מים והידרטנטים..
אספקת מים ללולים
נטפים מציגה פתרון מערכתי כולל לבעיה שתבטיח אספקת מים קבועה וזמינה ללא תלות במופעי ספיקה, בעיות אספקה וירידת לחץ...
מי חירום לרפת שלך
ברגע האמת ובשעת חירום, הספקת מים לפרות , 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע לאורך שנים
Site by mantis.
בחר מדינה
remember