איכות

ב"נטפים" המחויבות שלנו לאיכות אינה יודעת גבולות.
האיכות ב"נטפים" הינה מערכי היסוד של החברה וראשיתה בעובדים אשר המוטיבציה שלהם ודבקותם בנושאי האיכות זוכה לעידוד פעיל ולהערכה תמידית.
מעבר לטיפוח אנשיה, מציבה "נטפים" סטנדרטים מחמירים לאיכות ללא פשרות, המרחיקים אל מעבר לרצפת הייצור והמיושמים בכל קשת תחומי פעילותה.
"נטפים" מחויבת לאיכות החל בנהלי הפיתוח, עבור לבדיקות שטח ממצות של כל מוצר ומוצר, תוך אופטימיזציה מתמדת של תהליכי הייצור וכל זאת עוד בטרם מעורבותו של הלקוח.
לאחר המכירה, ממשיכה "נטפים" לבדוק ולבחון את התאמת מוצריה לצורכי הלקוח, לחקור ולוודא את מידת שביעות רצון לקוחותיה, באמצעות הפעלה מתמשכת של תוכניות משוב וסקרים, בחינה מחודשת של נהלי התקנה, ותרגולם של העוסקים במתן שירות ללקוח.

 

19001-pic18001-pic

14001-pic
 

Site by mantis.
בחר מדינה
remember