שירותי הפעלה מהירה
עוד

תמיכה טכנית

שרותי החטיבה.
שירותי החטיבה הינם מגוונים ואינם מתמקדים רק בתחזוקת מערכות השקיי5ה אלא גם במגוון שירותים נוספים.
בחממות: התאמת אבירי ההמטרה לדרישות הגידול. מתי להתקין מערל ובאיזה תנאים המערפל חייב לפעול ומתי אבזרים נוספים.
גידולי ירקות: התאמת הממטירים ללחצי ההפעלה הקיימים בשטח ובהתאם לכך לספיקת הממטיר ולטווח ההצבות הנדרש.
קוונועים: בדיקות פיזור לקוונועים והתאמת תוכנית הפיות למצבים המשתנים בשטח.
תחזוקת מערכות השקייה: המלצות כיצד להתמודד עם איכויות המים המשתנות.

 

 

Site by mantis.
בחר מדינה
remember