רימונים בישראל

הרימון ידוע כגידול העמיד לבצורת, אבל השקיה קבועה הכרחית לקבלת יבולים מסחריים.
רמות המים ומשטר השקיה אופטימלי תלויים במספר רב של גורמים, כגון סוג הקרקע, גודל העץ, השלב הפיזיולוגי והתאיידות פוטנציאלי.
באופן כללי, העץ זקוק למעט השקיית עזר. משטר ההשקיה הנהוג במטעי רימונים תלוי בעיקר בניסיון שצברו המגדלים ופחות בניסויים פורמליים שנעשו בישראל או בארצות אחרות.

 • תמונת מצב
 • פרי וגידול אגרו-תעשייתי
 • דאגות משינויים אקלימיים ומחסור במים
 • עליות בהוצאות על דשנים ועבודה
 • חלחול ושטיפות חומרי הזנה במי נגר
 • יעילות נמוכה בשימוש במים ובדשנים
 • פריון נמוך להקטר

1הצורך בטפטוף

 • החשיבות הכלכלית של רימונים לעמידה בדרישה הגוברת
 • חיסכון במים, שיפור יעילות השימוש במים ובדשנים ולהגיע ליבולים אופטימליים
 • שם המגדל
 • מר אילן כהן, ilano@012.net.il; נייד: 050-9833814; פקס: 07-77005484
 • פרטי החווה
 • מיקום: שדה יעקב (קו רוחב - 32° 07' 0" N; קו אורך, 35° 13' 0" E-) עמק יזרעאל
 • שטח: 12 הקטר
 • זנים:, וונדרפול, שני, בלאק, אקוב, 116, מולר (מספרד)
 • מרחקי שתילה: בין שורות – 7.0 מ'; בין עצים: 4.0 מ'
 • שנת שתילה: 2002
 • שיטת ריבוי: שתילונים שפותחו מייחורים
 • מספר עצים בקטיף: 357 עצים להקטר
 • עונת הגידול: פריחה במרץ-אפריל וקטיף בספטמבר-אוקטובר כל שנה
 • אקלים: אקלים ים תיכוני עם חורף יבש, ללא קרה. טמפרטורות מרבית: ...; טמפרטורות מינימום: ...
 • לחץ אדים ממוצע: ... hPa
 • מהירות רוח ממוצעת: ... ק"מ/שעה
 • אורך שעות אור:
 • משך שעות שמש:
 • גשמים:מ"מ/שנה; גשם אפקטיבי:מ"מ/שנה
 • דיות שנתי ממוצע לגדול ... מ"מ/שנה
 • אינדקס זמינות לחות: ...
 • סוג הקרקע: מרקם חרסיתי
 • pH של הקרקע: 7.8
 • צפיפות גושית: 1.4 גרם/סמ"ק
 • מי תהום: מתחת ל-6 מ'
 • תכונות כימיות של הקרקע: N – ... מ"ג/ק"ג; P – ...> מ"ג/ק"ג; K – ... מיליאקוויולנט – מ"אק/100 קרקע
 • מקור המים: מאגר
 • מקור אנרגיה: לחץ גרביטציה
 • פתרון אגרונומי: מה נעשה
 • מערכת השקיה בטפטוף עילי: יחידת ראש מערכת, צנרת ראשית ומחלקים בנוסף לשלוחות טפטוף אינטגרלי רעם קוטר 16 מ"מ, עם מרווחים של 3.5 מ' בין שלוחות (2 שלוחות לשורה במרווח 7 מ') וטפטפת כל 0.5 מ', ספיקה 1.6 ל/ש. כל שורת גידול הושקה עם שתי שלוחות שהונחו על גבי פני הקרקע.
 • שנת התקנת מערכת הטפטוף: 2002
 • תמיכה אגרונומית וטכנית: בחירת זנים; גיזום; עיבודי קרקע;
 • דרישות מים לגידול ומשטר השקיה: עומק ותדירות השקיות, שיקולי איכות המים, מדידת המים המושקים
 • משטר הדשיה: אנליזות קרקע ומים, הערכת מנת דשנים, בחירת דשנים ותאימותם, מיומנות שימוש דרך מערכת הטפטוף, בדיקת עלים למחסור בחומרי הזנה, וכו'
 • הפעלה ואחזקת המערכת: קריאת לחצים, הפעלת שסתומים, מדידת כמות המים שהושקה; ניקוי מסננים, מיכל הדשן, טיפול בחומצה, הכלרה וכו'.
 • הדרכה והגברת יכולות: יחסי קרקע-מים-צמח, עקרונות טפטוף והדשיה, יתרונות, הגבלות ותועלת, איכות המים, שימוש בקוטלי עשבים.

תוצאות

 • שיפור ביבול הפרי הכללי: השקיה עלית – 45 עד 48 טון להקטר
 • יבול בחלקות בקרה: 25 – 35 טון להקטר
 • שיפור באיכות הפרי: פרי גדול ואחיד (מעל 450 גרם לפרי) וצבע חזק.
 • דרישות מים להשקיה: טפטוף עילי 4500 מ"ק להקטר (... מ"מ להקטר
 • חיסכון במים (לעומת שיטות השקיה קונבנציונליות): 3000 מ"ק להקטר
 • שטח נוסף המושקה מהחיסכון במים: 0.66 הקטר
 • יתרונות נוספים: חיסכון בהוצאות דלק, פריחה אחידה, פרי גדול יותר, צבע חזק יותר, שיפור ביעילות השימוש בדשנים, גמישות בניהול, פחות עשביה, השקיה אחידה בשטחים משופעים, וכו'.

השפעה

 • השקיית רימונים בטפטוף בישראל היא טכנולוגיה בת קיימא מבחינה אקולוגית-טכנולוגית וכלכלית
 • השימוש במקורות מים, בהם יש מחסור, באופן שניתן לקיימם בגידול רימונים מאפשר הרחבת שטחי הגידול.
 • יבולים גבוהים יותר ותכונות איכות פרי משופרות, יתרונות בריאות והגדלת הכנסות למגדלים.
 • הנהלים המיטביים בניהול רימון – זנים, גיזום, השקיה בטפטוף עילי או טמון ומשטר ההדשיה.

גדל יותר: יבול - 37%
בפחות: חיסכון מים - 66% 
 

Site by mantis.
בחר מדינה
remember