גד"ש-איכות מים חקלאות(גד"ש-איכות מים )

איכות מים להשקייה בחקלאות
מעל מחצית מי ההשקייה במדינת ישראל הם קולחים באיכויות שונות. כיום קיימות הנחיות ברורות (המלצות ועדת הלפרין וועדת עינבר) באיזה איכות קולחים אפשר להשקות סוגי גידולים שונים.
ההנחיות אינן מתייחסות לאיכות הקולחים המגיעה אל מערכת הטפטוף ואין המלצות כיצד לטפל באיכות הקולחים מחד ולתחזק את מערכות הטפטוף מאידך.
ניטור הקולחים

אחד המרכיבים העיקריים להתמודדות עם איכות הקולחים הוא ניטורם. כיום רוב החקלאים אינם יודעים ואינם מודעים לאיכות הקולחים המסופקת להם והשפעתה על הקרקע ועל הצמח.ניטור הקולחים ברמה מאוד בסיסית יאפשר לקיים מעקב אחר איכות הקולחים ולהגיב בהתאם.
איכות הקולחים
המגמה ברשות המים היא להעביר את כל יצרני הקולחים לאיכות טיפול שלישונית. אבל המציאות קצת שונה מהתקוות ואיכות הקולחים המסופקת היא בעייתית בעיקר למערכות טפטוף.ולכן החקלאים חייבים להיות עם אצבע על הדופק מהו מקור הקולחים ומה השינויים באיכותם.חייבים להבין שהשינויים הם לא רק במהלך השנה/עונה אלא גם במהלך היום ובהתאם לכך חייבים להגיב.בשנים האחרונות גיבשה נטפים ישראל תפיסה העוזרת לחקלאים להתמודד עם איכות הקולחים ולהמשיך להשקות ביעילות לאורך שנים.

 

 

Site by mantis.
בחר מדינה
remember